02.06.2016

Toimitus | Editors, Photographers

Toimittaja | Editor:
Liisa Harjula

Käännös | Translation:
Jussi Korhonen

Kuvat | Photos:

Karri-Pekka Kauppinen

Liliana Keslinka

Petteri Kivimäki

Sami Malola

Markko Myllys

Martin Olofson

Nina Reiman

Graafit | Figures:

Joonas Toroi

Tiedot ja kuvat koottu seuraavista aineistoista | Arhcives: