Yliopisto säilytti asemansa vertailuissa

Jyväskylän yliopisto on säilyttänyt asemansa kansainvälisissä vertailuissa. Rankingien perusteella yliopisto on maailman parhaimpien 2–3 %:n joukossa. Listauksissa vertaillaan korkeakouluja tutkimuksen volyymin ja vaikuttavuuden, opetuksen laadun, kansainvälisyyden sekä korkeakoulujen maineen perusteella. Yliopisto nousi takaisin ns. Shanghain listalle (ARWU) vuoden 2014 notkahduksen jälkeen.

Myös asema kansallisessa tiedeyhteisössä säilyi. Vuonna 2015 Jyväskylän yliopistossa toimi kuusi huippuyksikköä, joka on viidennes (6/29) käynnissä olleista huippuyksiköistä. FiDiPro-ohjelmassa yliopistolla on ollut kaikkiaan 13 ulkomaista professoria, joista seitsemän toimikausi oli käynnissä vuonna 2015. Euroopan tiedeneuvoston (ERC) rahoittamia tutkijoita on ollut kaikkiaan seitsemän, joista neljän rahoituskausi jatkui vuonna 2015. Akatemiaprofessoreita oli kaksi.

Kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä vuonna 2015 oli yhteensä 35,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 54 %:ia täydentävästä rahoituksesta. Rahoitus väheni hieman edellisvuoteen verrattuna. Ulkopuolisten päärahoittajien rahoituksen taso on kasvanut tai pysynyt ennallaan.

Tieteellinen vaikuttavuus mitattuna kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen ja viittausten määrällä on kasvanut. Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen määrä on edelleen kasvanut. Ulkomailla julkaistut ovat lisääntyneet ja Suomessa julkaistut selvästi vähentyneet.

Suomen Akatemian rahoittamat huippuyksiköt:

 • Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö JY (2012–2017)
 • Biologisten vuorovaikutusten huippuyksikkö JY, HY (2012–2017)
 • Yhteiskunnan historian huippuyksikkö TaY, JY, ÅA (2012–2017)
 • Inversio-ongelmien huippuyksikkö HY, JY, LTY, OY, TTY, ÅA (2012–2017)
 • Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöt ja komponentit Aalto, VTT, JY (2014–2017)
 • Analyysin ja dynamiikan tutkimus HY, JY, OY (2014–2019)

Akatemiaprofessuurit

 • Kari Rissanen, supramolekyylikemia 1.1.2013–31.12.2017
 • Petri Toiviainen, musiikki 1.1.2014–31.12.2018

FiDiPro-professorit, heidän laitoksensa ja rahoittajansa

 • Prof. Keith Davis (2012–2016), liikuntatieteet (TEKES)
 • Prof. R. Holland Cheng (2013–2016), solubiologia (TEKES)
 • Prof. Nicola Fusco (2013–2016), matematiikka (SA)
 • Prof. Jacek Dobaczewski (2013–2017), fysiikka (SA)
 • Prof. Niilo Kauppi (2015–2019), valtio-oppi (SA)
 • Prof. Yaochu Jin (2015–2017), tietotekniikka (TEKES)
 • Prof. Martin Haggert (2015–2018), liikuntatieteet (TEKES)