Tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa

Yliopisto painottaa avoimuutta yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. Uusi sairaala -hanke päättyi vuoden lopussa. Esiselvityksessä kartoitettiin sairaanhoitopiirin ja korkeakoulujen (yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto) yhteistyötä ja luotiin pohjaa verkostoyhteistyölle.  Jatkossa on tarkoitus perustaa tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutuskeskittymä Sairaalanmäelle.

Yliopisto perusti rahoitusyhtiön. Unifund Jyväskylä Oy auttaa liiketoimintaa, joka perustuu yliopistossa syntyneiden immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen tai tutkimustulosten ympärille syntyneeseen palveluliiketoimintaan.

Yliopisto vahvistaa edelleen yrittäjyyden edistämistä ja uusien kasvuyritysten syntymistä ja kehittämistä. Jyväskylän Yritystehtaan toiminta käynnistyi. Mukana ovat yliopiston lisäksi ammattikorkeakoulu, Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry, Protomo, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy ja Suomen Yrityskehitys Oy. Yritystehdas tarjoaa myös opiskelijoille sparrausapua ja tietoa yrityksen ideointivaiheesta liiketoiminnan kasvattamiseen ja vakiinnuttamiseen saakka.

Yrittäjyys yhdistää -hanke käynnistyi yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen liitto ja oppilaitokset ja siinä on kehitetty oppilaitosten yhteisiä yrittäjyyskursseja.

Euroopan unionin rakennerahastojen (ESR, EAKR) ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäinen täysipainoinen vuosi oli 2015. Nykyisellä ohjelmakaudella hankkeiden laatuvaatimukset ovat korkeammat kuin aiemmin, mihin keskeinen syy on aiempaa selvästi pienempi haettavissa oleva rahoitus erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Korkeampi tukitaso on Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa, joissa Jyväskylän yliopistolla on vahva jalansija.

Kokkolan yliopistokeskus oli aktiivinen ensimmäisillä hakukierroksilla. Yliopistokeskuksen vuosittaisesta runsaan 7 miljoonan euron rahoituksesta yli puolet tulee yleensä täydentävästä rahoituksesta ja jopa noin 30 % rakennerahastohankkeista. Rakennerahastohankkeiden osuus jäi aikaisempia vuosia hieman pienemmäksi, ja se oli noin 18 % kokonaisrahoituksesta.

Samoin yliopiston liikuntateknologian yksikössä Vuokatissa oltiin aktiivisia. Liikuntateknologian yksikön tutkimustoiminnassa keskeinen yhteistyömuoto on ollut vuodesta 2011 alkaen Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS, joka on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä kahden tutkimuslaitoksen (MIKES ja VTT) yhteinen, sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMIS-yhteistyö jatkui tiiviinä.