Sankaritiimeissä on tulevaisuus! / Heli Mäki

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden sekä korkeakoulujen alumnisuhteiden väki kokoontui elokuussa Elopäiville Turkuun. Pääpuhujina olivat Aarhusin yliopiston ulkoisten suhteiden ja urapalveluiden johtaja Jette Hammer sekä Turun yliopiston työelämäprofessori ja Aller Oy:n toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä. 30.8.2018.

Turun yliopiston työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä piti viihdyttävän luennon tulevaisuuden työn muutoksista. Heti alkuun hän totesi, että otsikko on epäkiitollinen, sillä on aivan mahdotonta tietää, millaiseksi tulevaisuuden työelämä tulee muodostumaan.

Aalto-Setälä arvioi, että 30–40% tämän päivän töistä tulee siirtymään tulevaisuudessa robottien tai algoritmien hoidettavaksi. Suurin osa terveydenhuollon, liikenteen, kaupan ja median keskeisistä työtehtävistä tullaan hoitamaan algoritmien ja automatiikan kautta. Tämä nosti useita lisäkysymyksiä ja kuulijat heräsivät vilkkaasti keskustelemaan tunteiden ja etenkin moraalin merkityksestä työnteossa, sillä algoritmilla ei ole moraalia. Millaisiin työtehtäviin me koulutamme jatkossa ihmisiä? Millaisia taitoja meillä tulisi olla, että olemme tarpeellisia? Millaisin keinoin vastaamme asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin saada täydellistä palvelua välittömästi - ja usein jopa ilmaiseksi? 

Professori Aalto-Setälä ennusti, että tulevaisuudessa kaikki yhtiöt ovat enemmän tai vähemmän teknologiayrityksiä. Parhaat muodostavat ekosysteemejä ja digitaidot ovat työntekijöiden perustaitoja. Aalto-Setälä kertoi esimerkkinä mediakenttää ravistelleesta murroksesta, jonka hän koki myös itse. Lehtitalot keskittyivät pitkään vain oman prosessinsa kehittämiseen. Täydentävänä kanavana pidetty sosiaalinen media veikin printtilehtien markkinat ja mainosrahat valuivat sinne.

Nykyään nuoret tuottavat sisältönsä mieluummin itse, eivätkä tarvitse enää ammattimediaa. Suomessa on jo enemmän tubekanavia kuin kesämökkejä, eli yli puoli miljoonaa! Uusi teknologia mahdollistaa aivan uuden liiketoiminnan. Kaikki tieto asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään on arvokasta, koska sieltä löytyvät uudet ideat innovaatioihin.  Parhaiden tekijöiden kanssa kannattaa tehdä yhdessä ja oppia heiltä.

Aalto-Setälän esityksessä selkeäksi pointiksi nousi, että ratkaisevaa on, kuinka nopeasti uskalletaan luopua vanhasta ja tarkastella avoimesti mikä on mahdollista, mikä onnistuu ja mikä ei. Tulevaisuuden työelämässä tiimityötaidot ovat kaiken keskiössä. Enää ei riitä, että kerromme tekevämme yhteistyötä, vaan meidän on aidosti opittava työskentelemään yhdessä. Ei ole enää sankarijohtajia, ei sankarityöntekijöitä, vaan sankaritiimejä!

Yritysyhteistyön tanskalainen malli

 Jette Hammer avasi meille sekä työpajassa sekä keynoteluennolla tanskalaista tapaa hoitaa yhteyksiä yliopiston ulkopuolelle. Etenkin hän keskittyi yritysyhteistyöhön ja sitä kautta alumnisuhteisiin.

Vielä kymmenen vuotta sitten tanskalaisissa yliopistoissa ei panostettu lainkaan urapalveluihin tai työnantajayhteistyöhön. Katsottiin, ettei ollut yliopistojen vastuulla työllistyvätkö opiskelijat valmistumisensa jälkeen.  

Nyt tilanne on radikaalisti muuttunut, sillä tällä hetkellä Tanskan yliopistoissa panostetaan valmistuneiden työllistymiseen. Turvatakseen riittävästi kansainvälisiä investointeja Tanskassa on panostettu korkeaan koulutustasoon.  Korkeakoulut ovat käyneet läpi suuret hallinnolliset uudistukset, huonosti työllistävien alojen aloituspaikkoja on leikattu ja koulutusohjelmia on jopa lopetettu. Monen tutkinnon suorittaminen ei ole mahdollista kuin oma rahoituksen turvin. Opiskelijat eivät saa pitää välivuosia ja opintotukea säätelemällä pyritään saattamaan opiskelijat nopeassa tahdissa työelämään. Ohjaukseen ja muuhun tukeen opintojen aikana on panostettu paljon.

Yhteistyö Aarhusin yliopiston kanssa on yrityksille maksullista toimintaa. On huomattu, että molemmat hyötyvät yhteistyöstä. Yritykset maksavat päästäkseen kontaktoimaan opiskelijoita ja palkkamaan itselleen työntekijöitä.  Yliopisto puolestaan näyttäytyy hakijoiden keskuudessa houkuttelevalta, kun tutkinnon suorittaneet työllistyvät erittäin nopeasti. Yritykset ovat kiinnostuneita yhteisistä TKI-projekteista sekä hankkimaan sopimustutkimuksia ja konsultointia. Näillä kaikilla toiminnoilla on hintalappu, jonka yritykset mielellään maksavat. Ei heillä ole resursseja tehdä kontaktointia itsenäisesti, vaan tarvitsevat siihen valmiin palvelun. Yrityskumppaneita on yliopistolla paljon.

Alumnipuolella löytyy myös paljon erilaisia toimintamuotoja, jotka myös tähtäävät opiskelijoiden nopeaan työllistymiseen. Mentoriohjelmat pyörivät, kuten myös alumnishadow-päivä sekä yritysten HR-asiantuntijoille on rakennettu verkostoja ja tapahtumia.

Myös julkiset työelämäpalvelut ovat kiinnostuneita yhteistyöstä yliopiston ja yritysten kanssa. He ovat mm. sijoittaneet työntekijöitään yliopiston työelämäpalvelujen tiloihin ja tuoneet mukanaan lisää ohjausresurssia opiskelijoille.  

Paljon hyviä ideoita ja ajatuksia sain mukaani aurinkoisesta Turusta. Kiitos turkulaiset isännät ja emännät! Hihat on käärittävä entistä ylemmäs.