Alumniyhdyshenkilöt

Täältä löytyvät tiedekuntien alumniyhteyshenkilöt.

Yliopiston alumniyhdyshenkilöt

Avoin yliopisto
Reetta Mikkola, 040 1908129, reetta.l.mikkola@jyu.fi

Bio- ja ympäristötieteiden laitos 
Tiina Hakanen, 040 805 3856, tiina.m.hakanen@jyu.fi

Erityispedagogiikka
Maija Airio, 040 805 4560, maija.airio@jyu.fi

Fysiikan laitos 
Minttu Haapaniemi, 040 805 4554, minttu.m.haapaniemi@jyu.fi

Historian ja etnologian laitos
Susanna Niiranen, 040 809 4012, susanna.niiranen@jyu.fi

Informaatioteknologian tiedekunta 
Annemari Auvinen, 0400 248115, annemari.k.auvinen@jyu.fi

Kauppakorkeakoulu
Antti Rautiainen, 040 5767 836, antti.i.rautiainen@jyu.fi

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede 
Helena Koivunen-Klemmt, 040 805 3762, helena.koivunen-klemmt@jyu.fi

Kemian laitos 
Teija Tatti, 040 805 3711, teija.t.tatti@jyu.fi

Kieli- ja viestintätieteiden laitos 
Saara Vuolle, 040 80 54044, saara.e.vuolle@jyu.fi

Liikuntabiologia 
Heikki Kyröläinen, 040 540 8703, heikki.kyrolainen@jyu.fi

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet 
Mikko Huhtiniemi, 040 805 3945, mikko.huhtiniemi@jyu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Elina Leskinen, 050 581 8351, elina.leskinen@jyu.fi

Matematiikan ja tilastotieteen laitos 
Tilastotiede: Salme Kärkkäinen, 040 805 3461, salme.karkkainen@jyu.fi
Matematiikka: Ari Lehtonen, 040 805 3438, ari.t.e.lehtonen@jyu.fi

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
Hannele Saari, 040 805 4317, hannele.saari@jyu.fi
Erja Kosonen, 050 376 7017, erja.kosonen@jyu.fi

Opettajankoulutuslaitos 
Ulla Maija Valleala, 040 801 2937, ulla.valleala@jyu.fi

Psykologian laitos 
Riikka Hirvonen, 040 805 4237, riikka.e.hirvonen@jyu.fi

Terveystieteet
Ritva Sakari, 040 805 3591, ritva.sakari@jyu.fi

Varhaiskasvatus
Anna Mari Kokkonen, 040 805 3123, annamari.kokkonen@jyu.fi

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sosiaalityö: Maija Mänttäri-van der Kuip, 040 759 6165, maija.manttari@jyu.fi
(Muut oppiaineet: ilmoitetaan myöhemmin)