Jy­väs­ky­län yli­opis­ton alum­nit JY­KYS ry

Yhteystiedot: 

Yhdistyksen puheenjohtaja, kanslianeuvos Juhani Lillberg
juhani@lillberg.com, puh. 0400 690 709

Yhdistyksen sihteeri, informaatikko Marita Jokinen
marita.jokinen@jyu.fi, puh. 041 507 2528

Oi ku­va­tuk­sia ja mie­li­juoh­tei­ta -alum­niluen­to­sar­ja 2015–2016

Oi kuvatuksia ja mielijuohteita – yliopisto matkalla tieteen tuottajaksi ja soveltajaksi -luentosarja käsittelee Jyväskylän yliopiston eri tieteenalojen ja oppiaineiden näkökulmasta yliopiston tieteenhistoriaa: kuinka opettajakouluttajasta on vuosikymmenten aikana kehittynyt monitieteinen yliopisto, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, joka monella tavalla on osallistunut myös yhteiskunnan palvelemiseen.