Toimintakertomus 1.9.2011 – 31.8.2012

Vuosikokouksen valitsemana yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajana on ollut kanslianeuvos Juhani Lillberg. Johtokunnan muina jäseninä ovat olleet Erkki Kangasniemi (varapuheenjohtaja), Maija-Liisa Hirvi, Katri Laihia, Paula Sajavaara, Pälvi Teppo, Hannu Tervo, Pauli Vuolle ja Pirjo Vuorinen sekä yliopiston kulttuuri- ja alumnisihteeri Asta Ruodemäki.   

Toiminnantarkastajina ovat olleet Ossi Päärnilä ja Matti Myllykoski. Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Hannu Jalkanen ja Sakari Liimatainen.

Toimintakauden aikana johtokunta on kokoontunut yhdistyksen vuosikokouksen 1.11.2011 yhteydessä pidetyn järjestäytymiskokouksen lisäksi kolme kertaa. Johtokunnan jäsenillä on lisäksi ollut tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta lukuisien tapahtumien yhteydessä. Johtokunnan apuna on ollut johtokunnan jäsenistä valittu työvaliokunta. Yhdistyksen kokouksiin on tarvittaessa kutsuttu yliopiston edustajia keskustelemaan yliopiston ajankohtaisista asioista ja alumniyhteistyöstä. 

Yhteyttä jäsenistöön on pidetty pääosin Alumninetin ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Lisäksi jäsenet ovat voineet seurata Internetistä yliopiston tapahtumakalenteria. Yliopiston alumneille jaetaan myös syksyisin Tiedonjyvä-lehden alumninumero. Jäsenhankintaan liittyen yliopiston tiedekuntien kautta on tutkinnon suorittaneille jaettu kirjallinen tiedote yliopiston ja yhdistyksen alumnitoiminnasta.

Yhdistys on sääntöjensä mukaan Jyväskylän yliopiston perinne- ja tukiyhdistys. Yhdistys on toiminut tiiviissä yhteistyössä yliopiston museon ja kulttuuritoimikunnan kanssa järjestäen niiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja kulttuurimatkoja.

Syksyisin järjestettäviin Yliopistopäiviin liittyen yhdistys on valinnut vuosittain yliopiston Vuoden Alumnin, joksi nimettiin TEKESn johtaja Jussi Kivikoski. Yliopistopäivien osana yhdistys järjesti alumnitapaamisen. Yhdistys on elvyttänyt uudelleen yliopiston eläkeläistapaamisen. Ensimmäinen eläkeläistapaaminen järjestettiin yliopiston vuosipäivän tilaisuuksien liittyen 7.3.2012. 

Yhteistyössä yliopiston tiedekuntien alumniverkostojen kanssa yhdistys on osallistunut tiedekuntakohtaisiin alumnitapaamisiin. Yhdistyksen puheenjohtaja on osallistunut myös yliopiston alumnitukiryhmän kokouksiin. Yhdistyksen varapuheenjohtaja osallistui yliopiston ainelaitosten alumniyhteyshenkilöiden kevättapaamiseen.

Vuonna 2010 voimaan tullut yliopistouudistus on korostanut alumnitoiminnan ja alueellisen verkostoitumisen merkitystä. Valtakunnallista alumniyhteistyötä on hoitanut yliopiston oma alumniorganisaatio. Alumnitoiminnan työnjako ja tuleva organisoituminen tullaan määrittelemään Jyväskylän yliopiston alumnistrategiassa, joka on ollut vasta alustavan keskustelun kohteena.

Yhdistyksellä ei ole toistaiseksi jäsenmaksua ja muita merkittäviä tuloja. Yhdistyksen pääomasta katetut vähäiset menot ovat lähinnä tapahtumien järjestämiseen liittyviä kuluja. Yhdistyksen tili oli Nordeassa. Tilikauden alijäämä oli 1210,14 euroa.

Toimintakauden  tapahtumia:


•    Yliopistopäivät kemian laitoksen järjestämänä 1-2.11.2011

•    Vuoden alumnin (johtaja Jussi Kivikoski) julkistaminen yliopistopäivien iltajuhlassa

•    Eläkeläistapaaminen yliopiston vuosijuhlan yhteydessä 7.3.2012

•    Jykysin vuosikokous 1.11.2011

•    Yliopiston museon perusnäyttelyhankkeen esittelypäivä 9.11.2011 ja yhdistyksen jäsenten  osallistuminen museon alumnihaastatteluihin 

•    Museon kokoelmapäivä JYKYSin johtokunnalle 24.5.2012

•    Kulttuurimatka Helsinkiin 5.5.2012 yliopiston kulttuuritoimikunnan järjestämänä

•    Opettajankoulutuslaitoksen entisten opiskelijoiden alumnitapaamiset

•    Yliopiston vuosijuhla 7.3.2012. kesäyliopiston 100-vuotisjuhla 15.6.2012 ja muut yliopiston tapahtumat, joita on markkinoitu yhdistyksen jäsenille.