16.01.2018

Toimintakertomus 1.9.2012 – 31.8.2013

Vuosikokouksen valitsemana yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajana on ollut kanslianeuvos Juhani Lillberg. Johtokunnan muina jäseninä ovat olleet Erkki Kangasniemi (varapuheenjohtaja), Maija-Liisa Hirvi, Katri Laihia, Paula Sajavaara, Pälvi Teppo, Hannu Tervo, Pauli Vuolle ja Pirjo Vuorinen sekä yliopiston tiedottaja Asta Ruodemäki (sihteeri). Johtokunnan apuna on ollut työvaliokunta, johon ovat johtokunnan jäsenistä kuuluneet Lillberg, Kangasniemi, Ruodemäki, Vuolle ja Vuorinen.    

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat olleet Ossi Päärnilä ja Matti Myllykoski sekä varatoiminnantarkastajina Hannu Jalkanen ja Sakari Liimatainen.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yliopistopäivien yhteydessä 4.10.2012. Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa ja työvaliokunta kerran. Johtokunnan jäsenillä on lisäksi ollut tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta lukuisien tapahtumien yhteydessä. Yhdistyksen kokouksiin on tarvittaessa kutsuttu yliopiston edustajia keskustelemaan yliopiston ajankohtaisista asioista ja alumniyhteistyöstä. 

Yhteyttä jäsenistöön on pidetty pääosin yliopiston ylläpitämän Alumninetin ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Lisäksi jäsenet ovat voineet seurata Internetistä yliopiston tapahtumakalenteria. Yliopisto lähettää alumneille myös syksyisin Tiedonjyvä-lehden alumninumeron. Jäsenhankintaan liittyen yliopiston tiedekuntien kautta on tutkinnon suorittaneille jaettu kirjallinen tiedote yliopiston ja yhdistyksen alumnitoiminnasta.

Yhdistys on sääntöjensä mukaan Jyväskylän yliopiston perinne- ja tukiyhdistys. Yhdistys on toiminut tiiviissä yhteistyössä yliopiston museon ja kulttuuritoimikunnan kanssa järjestäen niiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja kulttuurimatkoja.

Vuosi 2013 on ollut Jyväskylän yliopiston juhlavuosi. Juhlavuoden lukuisat tapahtumat ovat olleet avoimia yleisötapahtumia. Juhlavuoden pääjuhlan yhteydessä yhdistys järjesti 16.5.2013 eläkeläistapaamisen, johon osallistui noin sata entistä yliopistolaista. Tilaisuudessa esiteltiin yliopiston toimintaa, museon näyttelysuunnitelmia ja yliopistosäätiön käynnistämää varainkeruuta. Syksyisin järjestettäviin yliopistopäiviin liittyen yhdistys on valinnut vuosittain yliopiston Vuoden Alumnin, joksi vuonna 2012 nimettiin Lidl Suomen toiminnanjohtaja Lauri Sipponen

Alumnitoiminnan merkitys ja alueellisen verkostoitumisen merkitys on yliopistouudistuksen myötä korostunut. Yliopiston viestintäyksikön ylläpitämän alumniverkoston lisäksi tiedekunnat ja ainelaitokset ovat olleet aktiivisia omassa alumnitoiminnassaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on osallistunut yliopiston alumnitukiryhmän kokouksiin. Tukiryhmässä ovat edustettuna tiedekuntien lisäksi yliopiston työelämäpalvelut ja kansainväliset asiat sekä ylioppilaskunta. Valtakunnallista alumniyhteistyötä on hoitanut yliopiston oma alumniorganisaatio.
Alumnitoiminnan työnjako ja tuleva organisoituminen tullaan määrittelemään Jyväskylän yliopiston alumnistrategiassa, joka on ollut vasta alustavan keskustelun kohteena.

Yhdistyksellä ei ole toistaiseksi jäsenmaksua eikä muita merkittäviä tuloja. Yhdistyksen pääomasta katetut vähäiset menot ovat lähinnä tapahtumien järjestämiseen liittyviä kuluja, jotka olivat 978,92 euroa. Yhdistyksen tili oli Nordeassa.  

Toimintakauden merkittävimpiä tapahtumia:


•    Yliopistopäivät kauppakorkeakoulun järjestämänä 4.-5.10.2012

•    Vuoden alumnin (toimitusjohtaja Lauri Sipponen) julkistaminen yliopistopäivien pääjuhlassa

•    Eläkeläistapaaminen yliopiston juhlavuoden pääjuhlan yhteydessä 16.5.2013

•    Jykysin vuosikokous 5.10.2012

•    Yliopiston museon perusnäyttelyhankkeen esittely yhdistyksen kokouksissa ja yhdistyksen jäsenten osallistuminen museon alumnihaastatteluihin sekä valokuva- ja esinedokumentointiin

•    Yliopiston kulttuuritoimikunnan järjestämät kulttuurimatkat

•    Opettajankoulutuslaitoksen entisten opiskelijoiden (vuosina 1953 ja 1963 valmistuneet) alumnitapaamiset

•    Yhteistyön tiivistäminen kesäyliopiston kanssa.