16.01.2018

Toimintakertomus 1.9.2013 – 31.8.2014

Vuosikokouksen valitsemana yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajana on ollut kanslianeuvos Juhani Lillberg. Johtokunnan muina jäseninä ovat olleet Pauli Vuolle (varapuheenjohtaja), Erkki Kangasniemi, Maija-Liisa Hirvi, Katri Laihia, Paula Sajavaara, Pälvi Teppo, Hannu Tervo ja Pirjo Vuorinen sekä yliopiston tiedottaja Asta Ruodemäki (sihteeri). Johtokunnan apuna on ollut työvaliokunta, johon ovat johtokunnan jäsenistä kuuluneet Lillberg, Kangasniemi, Ruodemäki, Vuolle ja Vuorinen.    

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat olleet Ossi Päärnilä ja Matti Myllykoski sekä varatoiminnantarkastajina Hannu Jalkanen ja Sakari Liimatainen.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yliopistopäivien yhteydessä 11.10.2013. Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kerran. Johtokunnan jäsenillä on lisäksi ollut tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta lukuisien tapahtumien yhteydessä. Yhdistyksen kokouksiin on tarvittaessa kutsuttu yliopiston edustajia keskustelemaan yliopiston ajankohtaisista asioista ja alumniyhteistyöstä. 

Yhteyttä jäsenistöön on pidetty pääosin yliopiston ylläpitämän Alumninetin ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Jäsenet ovat lisäksi voineet seurata Internetistä yliopiston tapahtumakalenteria. Yliopisto lähettää alumneille syksyisin Tiedonjyvä-lehden alumninumeron. Jäsenhankintaan liittyen yliopiston tiedekuntien kautta on tutkinnon suorittaneille jaettu kirjallinen tiedote yliopiston ja yhdistyksen alumnitoiminnasta.

Yhdistys on sääntöjensä mukaan Jyväskylän yliopiston perinne- ja tukiyhdistys. Yhdistys on toiminut tiiviissä yhteistyössä yliopiston museon ja kulttuuritoimikunnan kanssa järjestäen niiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja kulttuurimatkoja. Yliopiston uusi tiedemuseon näyttelykeskus Soihtu avattiin 22.11.2013 ja on saanut vierailijoilta erittäin positiivisen vastaanoton samoin kuin näyttelyyn liittyvä julkaisu yliopistosta. JYKYSin jäsenet osallistuivat aktiivisesti näyttelykeskus Soihdun toteuttamiseen keräämällä ja luovuttamalla aineistoa sekä tuottamalla historiallisia äänikuvia näyttelyn kuuntelupisteisiin. Yhdistys on kokouksissaan keskustellut mahdollisuuksistaan tukea tiedemuseota erikoistapahtumin ja aineistoa hankkimalla.  

Yhdistyksen toimintavuoden alkaessa jatkui vielä yliopiston juhlavuosi 2013 lukuisine tapahtumineen. Lokakuun 10.-12. päivinä järjestettyjen yliopistopäivien toteutuksesta vastasi 50 toimintavuottaan juhliva liikuntatieteiden tiedekunta. Yliopistopäiviin liittyen yhdistys valitsi vuoden 2013 alumniksi liikuntavaikuttaja, liikuntatieteiden maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti Kirsti Partasen. Jäsenet osallistuivat liikunnan juhlavuoden tapahtuma- ja näyttelyhankkeeseen.

Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 80 vuotta Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun toiminnan alkamisesta. Juhlavuotta 2014 yliopisto vietti panostamalla vuotuisiin tapahtumiinsa. Yliopiston vuosijuhlaan 5.3.2014 kutsuttiin myös yliopiston eläkeläiset ja vuosijuhlan jälkeen yhdistys järjesti eläkeläisille jo perinteeksi tulleen tapaamisen näyttelykeskus Soihdussa. JYKYS ry perustettiin vuonna 1984, joten vuosi 2014 on samalla yhdistyksen juhlavuosi. 

Alumnitoiminnan ja alueellisen verkostoitumisen merkitys yliopiston toiminnassa on mm. täydentävän rahoituksen hankinnassa korostunut. Yliopiston viestintäyksikön ylläpitämän alumniverkoston lisäksi tiedekunnat ja ainelaitokset ovat olleet aktiivisia omassa alumnitoiminnassaan ja uusia tieteenalakohtaisia alumniyhdistyksiä on perustettu. Yhdistyksen puheenjohtaja on osallistunut yliopiston alumnitukiryhmän kokouksiin. Tukiryhmässä ovat edustettuna tiedekuntien lisäksi yliopiston työelämäpalvelut ja kansainväliset asiat sekä ylioppilaskunta. Valtakunnallista alumniyhteistyötä on hoitanut yliopiston oma alumniorganisaatio.

Yhdistyksellä ei ole toistaiseksi jäsenmaksua eikä muita merkittäviä tuloja. Yhdistyksen pääomasta katetut vähäiset menot ovat lähinnä tapahtumien järjestämiseen liittyviä kuluja, jotka vuonna olivat toimintavuoden aikana 144 euroa.   

Toimintakauden merkittävimpiä tapahtumia:


•    Yliopistopäivät liikuntatieteiden tiedekunnan järjestämänä 10-12.10.2013

•    Vuoden alumnin (liikuntavaikuttaja Kirsti Partanen) julkistaminen yliopistopäivien pääjuhlassa

•    Eläkeläistapaaminen yliopiston vuosijuhlan yhteydessä 5.3.2014

•    JYKYS ry:n vuosikokous 11.10.2013

•    Yliopiston tiedemuseon näyttelykeskus Soihdun avajaiset 22.11.2013 avajaiset 

•    Yliopiston kulttuuritoimikunnan järjestämät kulttuurimatkat

•    Opettajankoulutuslaitoksen entisten opiskelijoiden alumnitapaamiset

•    Yhteistyön tiivistäminen Ikääntyneiden yliopiston ja avoimen yliopiston kanssa