Toimintakertomus 1.9.2014 – 31.8.2015

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:lle vuosi 2014 oli juhlavuosi. Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi kolmekymmentä vuotta. Yliopistopäivien yhteydessä 7.10.2014 pidetyssä vuosikokouksessa yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin kanslianeuvos Juhani Lillberg ja johtokunnan muiksi jäseniksi Pauli Vuolle (varapuheenjohtaja), Erkki Kangasniemi, Maija-Liisa Hirvi, Katri Laihia, Paula Sajavaara, Pälvi Teppo, Hannu Tervo ja Pirjo Vuorinen sekä yliopiston tiedottaja Asta Ruodemäki. Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 24.11.2014 yhdistyksen sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi valittiin Marita Jokinen. Johtokunnan apuna on ollut työvaliokunta, johon ovat johtokunnan jäsenistä kuuluneet Lillberg, Ruodemäki, Sajavaara, Vuolle ja Vuorinen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat olleet Ossi Päärnilä ja Matti Myllykoski sekä varatoiminnantarkastajina Hannu Jalkanen ja Sakari Liimatainen.

Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kolme kertaa. Johtokunnan jäsenillä on lisäksi ollut tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta lukuisien tapahtumien yhteydessä. Yhdistyksen kokouksiin on tarvittaessa kutsuttu yliopiston edustajia keskustelemaan yliopiston ajankohtaisista asioista ja alumniyhteistyöstä. Kokouksessaan 25.5.2015 johtokunta nimesi työryhmän Lillberg, Kangasniemi, Teppo ja Vuolle valmistelemaan seuraavaa vuosikokousta varten muutoksia yhdistyksen sääntöihin.

Yhteyttä jäsenistöön on pidetty pääosin yliopiston ylläpitämän Alumninetin (alumninet.jyu.fi) ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Jäsenet ovat lisäksi voineet seurata Internetistä yliopiston tapahtumakalenteria. Yliopisto lähettää alumneille syksyisin Tiedonjyvä-lehden alumninumeron. Jäsenhankintaan liittyen yliopiston tiedekuntien kautta on tutkinnon suorittaneille jaettu kirjallinen tiedote yliopiston ja yhdistyksen alumnitoiminnasta.

Yhdistys on sääntöjensä mukaan Jyväskylän yliopiston perinne- ja tukiyhdistys. Yhdistys on toiminut tiiviissä yhteistyössä yliopiston museon ja kulttuuritoimikunnan kanssa järjestäen niiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja kulttuurimatkoja. Syksyllä 2013 avattu yliopiston tiedemuseon näyttelykeskus Soihtu on saanut vierailijoilta erittäin positiivisen vastaanoton ja tarjonnut tilat erilaisten tapahtumien ja kokousten pitämiseen. Yhdistys on kokouksissaan keskustellut mahdollisuuksistaan tukea tiedemuseota erikoistapahtumin, aineistoa hankkimalla ja tarjoamalla apuaan tiedemuseon kuva-arkiston kuvatunnistuksessa. JYKYSin kuvatunnistus tuotti kontekstitietoja noin 400 museon kuva-arkiston valokuvaan, mikä lisäsi kuvien museoarvoa huomattavasti.

Vuosi 2014 oli sekä yliopiston että JYKYS ry:n juhlavuosi. Yliopiston edeltäjän Kasvatusopillisen korkeakoulun toiminnan aloittamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta ja yhdistys itse juhli 30 vuotta jatkunutta toimintaansa. Tiedemuseon kanssa yhteistyössä järjestetyn juhlavuoden luentosarjan ”Oi kuvatuksia ja mielijuohteita” tilaisuudet keräsivät runsaasti yleisöä ja nauhoitettuna luentosarjan materiaali on museon ja yliopiston eri tieteenalojen kehityksestä kiinnostuneiden käytettävissä myöhemminkin. Kevään 2015 aikana järjestetyt tilaisuudet olivat:

- 26.1.2015 ”Vanha ja uusi voimistelu” (liikuntatieteet),

- 23.2.2015 ”Erityispedagogiikan vaiheita: Niilo Mäki ja seuraajat” (erityispedagogiikka)

- 30.3.2015 ”Sielutieteestä psykologian laatulaitokseksi” (psykologia)

- 27.4.2015 ”Humanistit - ihmisen asialla” (humanistinen tiedekunta).

Yhdistys on perinteisesti osallistunut yliopiston eri tiedekuntien ja toimintayksiköiden järjestämiin Yliopistopäiviin valitsemalla Vuoden alumnin. Vuoden 2014 yliopistopäivän toteutuksesta vastasi 30 toimintavuottaan juhliva Avoin yliopisto. Yliopistopäivään (25.9.2014) liittyen yhdistys valitsi vuoden 2014 alumniksi FM Anu Pynnösen.

Alumnitoiminnan ja alueellisen verkostoitumisen merkitys yliopiston toiminnassa on mm. täydentävän rahoituksen hankinnassa korostunut. Yliopiston viestintäyksikön ylläpitämän alumniverkoston lisäksi tiedekunnat ja ainelaitokset ovat olleet aktiivisia omassa alumnitoiminnassaan. Vuosikurssitapaamiset ovat jatkuneet etenkin kasvatustieteissä. Yliopiston lukuvuoden avajaiset sekä lukuisat muut tilaisuudet ovat myös tarjonneet halukkaille tilaisuuden tutustua yliopiston toimintaan. Valtakunnallista alumniyhteistyötä on hoitanut yliopiston oma alumniorganisaatio.

Yhdistyksen rekisteröityjä jäseniä ovat olleet Alumninetissä yhdistyksen jäseniksi ilmoittautuneet. Alumninettiä koskeviin muutoksiin liittyen jäsenyyden määrittely on yhdistyksen sääntömuutoksen osana selvitettävänä. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksellä ei ole ollut jäsenmaksua. Yhdistyksen pääomasta katetut vähäiset menot ovat lähinnä tapahtumien järjestämiseen liittyviä kuluja, jotka olivat toimintavuoden aikana 649,46 euroa.

 

Toimintakauden merkittävimpiä tapahtumia:

  • Yliopistopäivät Avoimen yliopiston järjestämänä 25.9.2014
  • Vuoden alumnin (FM Anu Pynnönen) julkistaminen yliopistopäivien pääjuhlassa
  • Yhdistyksen ja tiedemuseon yhteistyössä käynnistämä luentosarja ”Oi kuvatuksia ja mielijuohteita” kevätkaudella 2015
  • Tiedemuseon kuva-arkiston kuvatunnistuksen käynnistäminen kevätkaudella 2015
  • Yliopiston vuosijuhla, lukuvuoden avajaiset ja muut juhlavuosiin liittyneet tapahtumat
  • Opettajankoulutuslaitoksen entisten opiskelijoiden alumnitapaamiset
  • Yhteistyön tiivistäminen Ikääntyvien yliopiston ja Avoimen yliopiston kanssa
  • Yhdistyksen sääntömuutoksen käynnistäminen
  • JYKYS ry:n vuosikokous 7.10.2014