16.01.2018

Toimintakertomus 1.9.2015 – 31.8.2016

Yliopistopäivien yhteydessä 8.10.2015 pidetyssä vuosikokouksessa yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin kanslianeuvos Juhani Lillberg ja johtokunnan muiksi jäseniksi, Erkki Kangasniemi (varapuheenjohtaja), Maija-Liisa Hirvi, Matti Leino, Paula Sajavaara, Pälvi Teppo, Hannu Tervo, Pauli Vuolle ja Pirjo Vuorinen sekä yliopiston tiedottaja Vesa Holm. Yhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana on jatkanut Marita Jokinen. Johtokunnan apuna on ollut työvaliokunta, johon ovat johtokunnan jäsenistä kuuluneet Juhani Lillberg, Erkki Kangasniemi, Matti Leino, Pirjo Vuorinen ja sihteerinä Marita Jokinen. Yhdistyksen tilinpäätöksen laati Irja Rissanen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat olleet Ossi Päärnilä ja Matti Myllykoski sekä varatoiminnantarkastajina Hannu Jalkanen ja Sakari Liimatainen.

Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kuusi kertaa. Johtokunnan jäsenillä on lisäksi ollut tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta lukuisien tapahtumien yhteydessä. Yhdistyksen kokouksiin on tarvittaessa kutsuttu yliopiston edustajia keskustelemaan yliopiston ajankohtaisista asioista ja alumniyhteistyöstä.

Yhteyttä jäsenistöön on pidetty pääosin yliopiston ylläpitämän Alumninetin (alumninet.jyu.fi) ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Jäsenet ovat lisäksi voineet seurata Internetistä yliopiston tapahtumakalenteria. Yliopisto lähettää alumneille syksyisin Tiedonjyvä-lehden alumninumeron. Jäsenhankintaan liittyen yliopiston tiedekuntien kautta on tutkinnon suorittaneille jaettu kirjallinen tiedote yliopiston ja yhdistyksen alumnitoiminnasta.

Yhdistys on sääntöjensä mukaan Jyväskylän yliopiston perinne- ja tukiyhdistys. Yhdistys on toiminut tiiviissä yhteistyössä yliopiston museon ja kulttuuritoimikunnan kanssa järjestäen niiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja kulttuurimatkoja. Syksyllä 2013 avattu yliopiston tiedemuseon näyttelykeskus Soihtu on saanut vierailijoilta erittäin positiivisen vastaanoton ja tarjonnut tilat erilaisten tapahtumien ja kokousten pitämiseen. Yhdistys on kokouksissaan keskustellut mahdollisuuksistaan tukea tiedemuseota erikoistapahtumin, aineistoa hankkimalla ja tarjoamalla apuaan tiedemuseon kuva-arkiston kuvatunnistuksessa. JYKYSin kuvatunnistus tuotti kontekstitietoja noin 400 museon kuva-arkiston valokuvaan, mikä lisäsi kuvien museoarvoa huomattavasti.

Vuosi 2014 oli sekä yliopiston että JYKYS ry:n juhlavuosi. Yliopiston edeltäjän Kasvatusopillisen korkeakoulun toiminnan aloittamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta ja yhdistys itse juhli 30 vuotta jatkunutta toimintaansa käynnistämällä yhteistyössä tiedemuseon kanssa juhlavuoden luentosarjan ”Oi kuvatuksia ja mielijuohteita”. Keväällä 2015 aloitettua luentosarjaa jatkettiin syyskaudella 2015. Tilaisuudet keräsivät runsaasti yleisöä ja nauhoitettuna luentosarjan materiaali on museon ja yliopiston eri tieteenalojen kehityksestä kiinnostuneiden käytettävissä myöhemminkin. Syksyllä 2015 ja keväällä 2016 järjestetyt tilaisuudet olivat:

 • 28.9. 2015   Kasvatustieteet
 • 26.10. 2015 Museologia
 • 30.11. 2015 Yhteiskuntapolitiikka
 • 25.1.2016    Kauppatieteet
 • 21.3.2016    Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Yhdistys on perinteisesti osallistunut yliopiston eri tiedekuntien ja toimintayksiköiden järjestämiin Yliopistopäiviin valitsemalla Vuoden alumnin. Vuoden 2015 yliopistopäivän toteutuksesta vastasi Historian ja etnologian laitos. Yliopistopäivään liittyen yhdistys valitsi vuoden 2015 alumniksi FM Marjaana Juntusen.

Alumnitoiminnan ja alueellisen verkostoitumisen merkitys yliopiston toiminnassa on mm. täydentävän rahoituksen hankinnassa korostunut. Yliopiston viestintäyksikön ylläpitämän alumniverkoston lisäksi tiedekunnat ja ainelaitokset ovat olleet aktiivisia omassa alumnitoiminnassaan. Vuosikurssitapaamiset ovat jatkuneet etenkin kasvatustieteissä. Yliopiston lukuvuoden avajaiset sekä lukuisat muut tilaisuudet ovat myös tarjonneet halukkaille tilaisuuden tutustua yliopiston toimintaan. Valtakunnallista alumniyhteistyötä on hoitanut yliopiston oma alumniorganisaatio.

Yhdistyksen rekisteröityjä jäseniä ovat olleet Alumninetissä yhdistyksen jäseniksi ilmoittautuneet. Alumninettiä koskeviin muutoksiin liittyen jäsenyyden määrittely on yhdistyksen sääntömuutoksen osana selvitettävänä. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksellä ei ole ollut jäsenmaksua. Yhdistyksen pääomasta katetut vähäiset menot ovat lähinnä kokouksien ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä kuluja, jotka olivat toimintavuoden aikana 308,86 euroa.

 

Toimintakauden merkittävimpiä tapahtumia:

 • Yliopistopäivät Historian ja etnologian laitoksen järjestämänä 8.- 9.10. 2015
 • Vuoden alumnin (FM Marjaana Juntunen ) julkistaminen yliopistopäivien iltatilaisuudessa
 • Yhdistyksen ja tiedemuseon yhteistyössä käynnistämä luentosarja ”Oi kuvatuksia ja mielijuohteita” syksy 2015 - kevät 2016
 • Kevätkaudella 2015 käynnistetyn tiedemuseon kuva-arkiston kuvatunnistuksen jatkaminen toimintakaudella  2015-2016
 • Yliopiston vuosijuhla, lukuvuoden avajaiset ja muut juhlavuosiin liittyneet tapahtumat
 • Opettajankoulutuslaitoksen entisten opiskelijoiden alumnitapaamiset
 • Yhteistyön tiivistäminen Ikääntyvien yliopiston ja avoimen yliopiston kanssa
 • JYKYSin vuosikokous 8.10.2015