16.01.2018

Vuosikertomus 1.9.2010 – 31.8.2011

Vuosikokouksen valitsemana yhdistyksen ja johtokunnan puheenjohtajana on ollut kanslianeuvos Juhani Lillberg. Johtokunnan muina jäseninä ovat olleet Erkki Kangasniemi(varapuheenjohtaja), Maija-Liisa Hirvi, Paula Sajavaara, Pälvi Teppo, Hannu Tervo, Pauli Vuolle ja Pirjo Vuorinen sekä yliopiston kulttuuri- ja alumnisihteeri Asta Ruodemäki ja yhdistyksen sihteeri Pirjo Heikkinen 31.5.2011 saakka. Asta Ruodemäen ollessa virkavapaana 2.8.2010–26.7.2011 ovat hänen sijaisenaan toimineet Johanna Rossi ja myöhemmin Ursula Kaari.   

Tilintarkastajana on ollut Maija Saarnisto, sekä toisena tilintarkastajana Minna-Riitta Luukka. Varatilintarkastajana on jatkanut Greta Laurio-Eronen sekä toisena varatilintarkastajana Kyösti Jaakonsaari.

Toimintakauden aikana johtokunta on kokoontunut yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 12.10.2010 ja 28.4.2011. Johtokunnan jäsenillä on lisäksi ollut tilaisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta lukuisien tapahtumien ja matkojen yhteydessä.

Yhteyttä jäsenistöön on pidetty pääosin Alumninetin ja yhdistyksen kotisivujen kautta. Ilman sähköpostiosoitetta oleville jäsenille on lähetetty ajoittain tiedote postitse, tässä yhteydessä on samalla pyydetty kirjautumaan alumninettiin sekä seuraamaan yliopiston toimintaa Tiedonjyvä -lehden ja sen alumninumeron kautta. Lisäksi jäsenet ovat voineet seurata Internetistä yliopiston tapahtumakalenteria. Jäsenhankintaan liittyen yliopiston tiedekuntien kautta on tutkinnon suorittaneille jaettu kirjallinen tiedote yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistys on sääntöjensä mukaan Jyväskylän yliopiston perinne- ja tukiyhdistys. Yhdistys on toiminut tiiviissä yhteistyössä yliopiston museon ja kulttuuritoimikunnan kanssa järjestäen niiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia ja kulttuurimatkoja. Syksyisin järjestettäviin Yliopistopäiviin liittyen yhdistys on valinnut vuosittain yliopiston vuoden alumnin, joksi 12.10.2010 nimettiin Seminaarimäen mieslaulajien perustajajäsen ja johtaja, opettaja Reima Viitala. Yliopistopäivien osana yhdistys järjesti 12.10.2010 seminaarin ja alumnitapaamisen. Yhteistyössä yliopiston tiedekuntien alumniverkostojen kanssa yhdistys on osallistunut myös tiedekuntakohtaisiin alumnitapaamisiin.  

Vuonna 2010 voimaan tullut yliopistouudistus on korostanut alumnitoiminnan ja alumnien verkostoitumisen merkitystä. Jäsenistönsä kautta yhdistys on levittänyt tietoa yliopiston käynnistämästä varainhankinnasta ja yliopiston uusista haasteista julkisoikeudellisena yhteisönä.

Yhdistys on jatkanut yliopiston strategisten linjausten mukaisesti yhteistyötä Tampereen yliopistojen ja Jyväskylän yliopiston muodostaman yliopistoallianssin muiden alumnitoimijoiden kanssa. Valtakunnallista alumniyhteistyötä on hoitanut yliopiston oma alumniorganisaatio. Alumnitoiminnan työnjako ja tuleva organisoituminen tullaan määrittelemään Jyväskylän yliopiston uudessa alumnistrategiassa, joka on ollut vasta alustavan keskustelun kohteena.

Yhdistyksellä ei ole toistaiseksi jäsenmaksua ja muita merkittäviä tuloja. Yhdistyksen pääomasta katetut vähäiset menot ovat lähinnä tapahtumien järjestämiseen liittyviä kuluja. Yhdistyksen tili oli Nordeassa. Tilikauden alijäämä oli 440,03€

Toimintakauden  tapahtumia:


•    Yliopistopäivät kasvatustieteiden tiedekunnassa 12–13.10.2010 ja päivien yhteydessä järjestetty Uno Cygnaeuksen 200-vuotisjuhlaseminaari

•    Vuoden alumnin (opettaja Reima Viitala) julkistaminen yliopistopäivien iltajuhlassa

•    Alumnitapaaminen ja yliopistouudistukseen liittynyt seminaari 12.10.2010 (noin 50 osanottajaa).

•    Jykysin vuosikokous 12.10.2010

•    Kulttuurimatkat Helsinkiin 20.11.2010, Viipuriin ja Pietariin 12–15.5.2011 sekä Tampereelle 7.8.1011 yhteistyössä yliopiston kulttuuritoimikunnan kanssa

•    Opettajankoulutuslaitoksen kurssien alumnitapaamiset: 2.9.2010 (1972–75 valmistuneet), 18.5.2011 (1961-vuosikurssi) ja 31.5.2011 (1951-vuosikurssi).

•    Yliopiston vuosijuhla 8.3.2011, tieteen päivät 15–16.3.2011 ja muut yliopiston tapahtumat, joita on markkinoitu yhdistyksen jäsenille.