14.02.2018

Oi ku­va­tuk­sia ja mie­li­juoh­tei­ta -alum­niluen­to­sar­ja 2015–2016

Oi kuvatuksia ja mielijuohteita – yliopisto matkalla tieteen tuottajaksi ja soveltajaksi -luentosarja käsittelee Jyväskylän yliopiston eri tieteenalojen ja oppiaineiden näkökulmasta yliopiston tieteenhistoriaa: kuinka opettajakouluttajasta on vuosikymmenten aikana kehittynyt monitieteinen yliopisto, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, joka monella tavalla on osallistunut myös yhteiskunnan palvelemiseen.

Oi kuvatuksia ja mielijuohteita – yliopisto matkalla tieteen tuottajaksi ja soveltajaksi -luentosarja käsittelee Jyväskylän yliopiston eri tieteenalojen ja oppiaineiden näkökulmasta yliopiston tieteenhistoriaa: kuinka opettajakouluttajasta on vuosikymmenten aikana kehittynyt monitieteinen yliopisto, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, joka monella tavalla on osallistunut myös yhteiskunnan palvelemiseen.

Menneet luennot:

26.1.2015 "Vanha ja uusi voimistelu”
23.2.2015 Erityispedagogiikan vaiheita: Niilo Mäki ja seuraajat
30.3.2015 Sielutieteestä psykologian laatulaitokseksi
27.4.2015 Humanistit – Ihmisen asialla
28.9.2015 Kasvatus- ja opetusoppia jo 150 vuotta
26.10.2015 Yhteisöllisen dementian torjuntaa (museologia)
30.11.2015 Yhteiskuntapolitiikka tieteenä – yhteiskuntasuunnittelusta globaaliin sosiaalipolitiikkaan
25.1.2016 Kauppatieteet – lahjoitusviroista menestyvään kauppakorkeakouluun
21.3.2016 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta – Investointi tutkimukseen kannattaa aina
14.9.2016 Ylioppilaskuntatoiminnan ilon vuosikymmenet – JYY perustamisesta nykypäivään

Tallenteet löytyvät luennon päivämäärällä: moniviestin.jyu.fi

Lisätietoja:
Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja alumniyhdistys JYKYS ry
puh. 0415072528
marita.jokinen@jyu.fi