05.03.2019

UNESCO-professuurit Jyväskylän yliopistossa

UNESCO Chair -oppituolit Jyväskylän yliopistossa

Suomessa on vuonna 2019 seitsemän UNESCO-professuuria, joista kaksi Jyväskylän yliopistossa.  Oppituolit sijoittuvat yliopiston strategian keskeisille alueille: informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa sekä oppiminen ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt.

Nelivuotisella UNESCO-professuurilla tuetaan maailmanlaajuista ja monitieteistä verkostoitumista muuttuvassa maailmassa.

UNITWIN/UNESCO Chairs –ohjelma perustettiin vuonna 1992 edistämään Unescon tavoitteita korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Ohjelma koostuu kahdesta elementistä: yksittäisestä professuurista (Chair) ja akateemisten toimijoiden verkostosta (UNITWIN). UNESCO Chair –verkostot ovat usein monitieteisiä. Oppituoleja on maailmassa yli 700.

UNITWIN/UNESCO Chairs –ohjelmaan hakevat korkeakoulut/tutkimusinstituutit tekevät Unescon kanssa kahdenvälisen sopimuksen (4 v). Hakeutuminen tapahtuu kahdenvälisesti Unescon ja korkeakoulun välillä, mutta edellyttää kansallisen Unesco-toimikunnan suosituksen. Toimijat raportoivat Unescolle toiminnastaan vuosittain. Unesco tarjoaa globaalin viitekehyksen ja verkottumisen väyliä.