11.11.2014

Yliopistolle lupa ja ohjeet varainkeräykseen vuosille 2014-2017

Jyväskylän yliopisto on saanut poliisihallinnolta rahankeräysluvan ajalle 30.10.2014-31.12.2017.

tiedote päivitetty 4.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ohjeet yliopistojen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista vuosina 2014-2017. Jyväskylän yliopisto on saanut poliisihallinnolta rahankeräysluvan ajalle 30.10.2014-31.12.2017.

Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomen alueen kattavan rahankeräysluvan myöntämispäivämäärä on 30.10.2014 ja luvan numero on POL-2014-1 2210. Kerättävät varat käytetään seuraavien vuosien aikana yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen ja yliopiston pääomittamiseen.

Valtioneuvosto on todennut osana vuosien 2015-2018 julkisen talouden suunnitelmaa, että yliopistoja varaudutaan pääomittamaan kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. Myös rahankeräyslain 1.9.2014 voimaan tullut osauudistus mahdollistaa yliopiston rahankeräykset yliopiston toiminnan tukemiseksi ja pääomittamiseksi.

Periaatteena on, että valtion vastinrahaan oikeuttavan lahjoituksen tulee olla annettu yliopiston toimintaan yleisesti ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja. Kerättäviä varoja käytetään mm. tutkimusinfrastruktuurihankintoihin, tiloihin, strategiaa tukeviin henkilörekrytointeihin, tutkimushankkeisiin ja muihin yliopiston toimintaa tukeviin tarkoituksiin.

Talouspoliittinen ministeriövaliokunta on kuitenkin tehnyt 21.10.2014 linjauksen, että vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan lahjakirjan määräyksellä kohdentaa yliopiston koulutusalalle. Lahjoittaja ei voi lahjoituksellaan sitoa yliopiston muiden varojen käyttöä. Jyväskylän yliopiston hallitus on 14.1.2015 päätöksellään vahvistanut, että vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan kuitenkin kohdentaa yliopiston koulutusalalle.

Valtion vastinrahaan oikeuttavaksi hyväksytään ainoastaan vastikkeettomat rahalahjoitukset. Ylioppilaskuntien, osakuntien ja kauppakamarien tekemät lahjoitukset oikeuttavat vastinrahaan.

Julkisin varoin rahoitettujen yhteisöjen lahjoitukset on pääosin rajattu vastinrahan ulkopuolelle. Vastinrahaan eivät esimerkiksi oikeuta osake-, kiinteistö- tai muut esinelahjat tai aineettomat oikeudet tai testamenttilahjoitukset. Vastinrahaoikeudesta on suljettu pois myös yliopistokonsernin, sitä lähellä toimivien säätiöiden ja valtionyhtiöiden lahjoitukset sekä kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden lahjoitukset.

Vuoden 2016 alusta astui voimaan laki tuloverolain muuttamisesta 98 a § (Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys) jossa on säädetty, että "luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500  000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle".