17.06.2010

Kunniatoimikunta tukemaan varainhankintatyötä


 

Vesa-Pekka Kangaskorpi 


Kunniatoimikunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

- Tärkeä tehtävämme vaatii tukeasi. Kilpailu yliopistojen kesken kiihtyy. Siksi on tärkeää turvata oman yliopiston ja Keski-Suomen menestyminen myös vastaisuudessa. 

 

Matti Sundberg

Kunniatoimikunnan varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Sundberg:
-   Vain taloudelliseseti vakaa yliopisto voi taata laadukasta opetusta ja tutkimusta. Nyt tarvitaan koko seutukunnan tuki, jotta varmistetaan Jyväskylän yliopiston menestys myös tulevaisuudessa!

 

Ilpo Kokkila
Kunniatoimikunnan varapuheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila:
- Koen kansalaisvelvollisuudeksi, että ne, joille yhteiskunta on suonut tilaisuuden menestyä, käyttävät tätä mahdollisuutta tukea kotiseutuaan, Jyväskylän yliopistoa ja Keski-Suomen maakuntaa. Valtion tuen myötä lahjoitusten merkitys moninkertaistuu ja ne muodostavat kokonaisuutena olennaisen osan yliopiston jatkorahoituksesta. Toivon omalta osaltani, että voin näin innostaa muita yksityishenkilöitä ja -yrittäjiä tulemaan mukaan tähän Keski-Suomen ja yliopiston kannalta olennaisen tärkeään hankkeeseen.