18.02.2010

Keski-Pohjanmaalta vahva edustus Jyväskylän yliopiston kunniatoimikuntaan

9.2.2010

Rehtori Aino Sallinen on asettanut Jyväskylän yliopiston varainhankintakampanjan tueksi kunniatoimikunnan, jonka jäseniksi hän on kutsunut Keski-Pohjanmaalta kaupunginjohtaja Antti Isotaluksen, konsernijohtaja, hallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemen ja maakuntaneuvos Viljo S. Määttälän. Toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran Jyväskylässä 10.2.2010.

Kunniatoimikunnan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Jyväskylän yliopiston ja yhteiskunnan välillä sekä ideoida ja innostaa yliopiston tukemiseen monipuolisten kontaktiensa kautta.

Toimikuntaan kuuluu 47 jäsentä, jotka ovat sekä paikallisia että valtakunnallisia vaikuttajia.  He edustavat laaja-alaisesti yhteiskunnan eri tahoja: elinkeinoelämää, kulttuuria ja hallintoa eli sekä yksityistä että julkista sektoria. Toimikuntaa johtaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi varapuheenjohtajinaan vuorineuvokset Matti Sundberg ja Ilpo Kokkila.

- Annan suuren arvon sille, että myös Keski-Pohjanmaalla on lähdetty mukaan historialliseen tilaisuuteen saada lahjoitusten lisäksi 2.5-kertaisesti valtion vastinrahaa yliopistolle. Koska Jyväskylän yliopisto kattaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yliopistorahoituksesta 98 prosenttia, alueelta yliopiston peruspääomaan tulevat lahjoitukset auttavat tuottoineen pitkäjänteisesti yliopistokeskuksen tulevaa kehitystä, rehtori Aino Sallinen kuvailee hyötyjä.

Yliopiston varainhankintatyö pohjautuu yliopistolain uudistukseen, jonka myötä yliopistot siirtyivät tämän vuoden alussa valtion tilivirastoista itsenäisiksi omaan rahatalouteen. Valtio on luvannut tukea yliopistojen pääoman kartuttamista vuoden 2010 loppuun saakka niin, että jokainen yksityiseltä sektorilta annettu lahjoitus tuo yliopistolle 2,5-kertaisesti julkista rahaa ja lahjoittajalle huomattavan verovähennysoikeuden 850 – 250 000 euroa.

Keski-Pohjanmaalla yli 20 000 euroa lahjoittavat yritykset ja vähintään 1000 euroa lahjoittavat henkilöt saavat nimensä kunnialaattaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.Lisätietoja: 
Rehtori Aino Sallinen, Jyväskylän yliopisto, puh. (014) 260 1007

Viestintäpäällikkö Anu Mustonen, Jyväskylän yliopisto, puh. (014) 260 1054, 050-564 9022, anu.mustonen@jyu.fi