Anneli Eteläpellon merkkipäivänä yliopistolle lahjoittaneet

Kiitämme kaikkia tukijoitamme!

30.11.2010 lahjoittajat:
Pirkko Rissanen

17.11.2010 lahjoittajat:
Tiina Nyyssönen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

15.11.2010 lahjoittajat:
Annikki Mikkonen

12.11.2010 lahjoittajat:
Anja-Riitta Lehtinen
Miika Marttunen

11.11.2010 lahjoittajat:
Anneli Sarja
Maarit Virolainen
Laura Hirsto

9.11.2010 lahjoittajat:
Päivi Tynjälä
Helena Rasku-Puttonen
Helena Aittola
Marja-Leena Stenström

3.11.2010 lahjoittajat:
Päivi Häkkinen

2.11.2010 lahjoittajat:
Tapio Aittola