13.02.2013

koulukierros

Koulukierros jalkauttaa opiskelijat kouluille

Varainhankinnan tuotoilla tuetaan opetusta ja tutkimusta. Kannamme myös vastuuta lasten ja nuorten suotuisan kehityksen turvaamisesta.