11.04.2019

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunta

Yliopiston yhteisöllisen kehittämisen osana toimii yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunta.  Neuvottelukunta kuuluu yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen ydinkyvykkyysalueelle ja sen toimikausi on 1.10.2018−31.7.2021.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunta toimii yliopiston ja sen keskeisten sidosryhmien neuvoa-antavana yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina. Sen tehtävänä on lisätä vuoropuhelua, välittää yhteistyöotahojen keskinäisia näkemyksiä ja odotuksia sekä edistää yliopiston vaikuttavuutta.

Neuvottelukunnan tavoitteena on vuoropuhelun kautta lisätä ymmärrystä siitä, mihin kumppanit tarvitsevat yliopistoa ja yliopisto kumppaneita. Etsitään uusia mahdollisuuksia lisätä koulutuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Neuvottelukunnan jäsenet

 • Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen (puheenjohtaja)
 • toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen, Keski-Suomen Yrittäjät
 • johtaja Aki Salo, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)
 • johtajaylilääkäri Vesa Kataja, Keski-Suomen keskussairaala
 • toimitusjohtaja Joni Kettunen, Firstbeat Oy
 • hallituksen puheenjohtaja Satu Häkkinen, Jyväskylä Entrepreneurship Society ry
 • toimitusjohtaja Sami Kurunsaari, Landis + Gyr
 • Vice President Jani Lehto, VTT Jyväskylä
 • Co-Founder Jyri Lindén, Nordic Business Forum
 • maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto
 • päätoimittaja Pekka Mervola, Sanomalehti Keskisuomalainen
 • asiamies, teatterikuraattori Antti Niskanen, Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto, Jyväskylän kaupunginteatteri
 • toimitusjohtaja Tiinu Wuolio, Medita Communications
 • yhteysjohtaja Anu Mustonen, JYU (sihteeri)

Neuvottelukunnan kokousta varten sihteeri ja puheenjohtaja valmistelevat määrämuotoisen asialistan. Jokaisesta kokoontumisesta sihteeri laatii muistion.
Ryhmä itsearvioi toimintansa vuosittain.

Neuvottelukunta kävi tutustumassa fysiikan laitoksen tutkimukseen ja hiukkaskiihdyttimeen. Ylläolevassa kuvassa vasemmalta: Joni Kettunen, Vesa Kataja, Antti Niskanen, Jani Lehto ja Tiinu Wuolio sekä esittelemässä professori Timo Sajavaara.