Academic Life - yliopistosta vetovoimainen ja hyvinvoiva työyhteisö

Academic Life – tukea yliopistolaisten työhön ja viihtymiseen

Academic Life on Jyväskylän yliopiston henkilöstön hyvinvoinnin ohjelma. Keskeisiä painopisteitä ovat johtaminen, henkilöstön osaamisen uudistaminen, yhteisöllisyys ja työhyvinvointi. Kannustamme uralla etenemiseen ja palkitsemme hyvistä tuloksista sekä tarjoamme tukea työssä kehittymiseen.

Johtaminen

Näkemyksellinen ja oikeudenmukainen johtaminen kannustaa ja palkitsee henkilöstöä hyviin suorituksiin ja työssä kehittymiseen.

Henkilöstön osaamisen uudistaminen

Yliopistossa kouluttautuminen on helppoa ja koulutustarjonta runsasta.

Yhteisöllisyys

Yhdessä tekeminen ja aktiivinen osallistuminen yliopistoyhteisön kehittämiseen on monintavoin palkitsevaa toimintaa.

Työhyvinvointi

Yliopisto tarjoaa tukea ja palveluja henkilöstölle työssä jaksamiseen ja virkistäytymiseen.