27.05.2015

Johtaminen

Näkemyksellinen ja oikeudenmukainen johtaminen kannustaa ja palkitsee henkilöstöä hyviin suorituksiin ja työssä kehittymiseen.

Yliopiston ylin johto tekee strategiset perusvalinnat, varmistaa resurssit toimintaan ja vastaa erityisesti ulkoisesta sidosryhmätoiminnasta. Yksiköiden tieteellinen, pedagoginen ja hallinnollinen johto vastaa yliopiston vision ja strategisten perusvalintojen laadukkaasta toteutumisesta. Johtamista tukevat oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus sekä tehokkaiksi järjestetyt tukipalvelut. Johtamisen painopisteitä ovat osaamisen uudistaminen ja inhimillisen pääoman kartuttaminen.

Rakennamme organisaatiokulttuuria, joka auttaa henkilökuntaa kehittymään työssään ja saavuttamaan yliopiston tavoitteet.

 

Yliopiston hallinto

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut

Jyväskylän yliopiston strategia vuoteen 2015-2020