27.05.2015

Työhyvinvointi

Yliopisto tarjoaa tukea ja palveluja henkilöstölle työssä jaksamiseen ja virkistäytymiseen.

Työhyvinvointi muodostuu hyvästä johtajuudesta, osaamisen uudistamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja toimivasta yhteisöllisyydestä. Työhyvinvointiin kuuluu hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Siihen liittyy työ- ja vapaa-ajan sekä työn ja perhe-elämän mielekäs yhteensovittaminen. Yliopisto huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista edistämällä tasapainoisuutta yksiköiden ja yksilöiden tavoitteiden ja resurssien välillä sekä arvostamalla jokaisen työpanosta tavoitteiden saavuttamisessa.

Työhyvinvointipalvelut

https://www.jyu.fi/henkilosto/uusi/tyohyvinvointipalvelut

Korkeakoululiikunta

Korkeakoululiikunnan verkkosivusto sisältää myös yliopistolaisille tarkoitetun henkilöstöliikunnan

Kulttuuritoimikunta

https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/kulttuuritoimikunta

Etuja ja tarjouksia yliopiston henkilökunnalle (intra)

Henkilökuntaetuja

Esteetön yliopisto

https://www.jyu.fi/hallinto/esteet