27.05.2015

Yhteisöllisyys

Yhdessä tekeminen ja aktiivinen osallistuminen yliopistoyhteisön kehittämiseen on monintavoin palkitsevaa toimintaa.

Sosiaalinen pääoma muodostuu ihmisten välisissä suhteissa. Se syntyy tunnustetusta osaamisesta, eettisten normien noudattamisesta, keskinäisestä luottamuksesta ja verkostomaisesta toiminnasta. Luottamus rakentuu avoimuudelle ja vastuun kantamiselle yhteisön toiminnasta ja sen jäsenistä. Luottamuksen vaalimisesta vastaavat sekä johto että henkilöstö. Yliopiston toimintakulttuurissa arvostetaan mielipiteiden tasapuolista kuulemista, tavoitteiden toteuttamista edistävää avointa keskustelua ja ideointia sekä nopeaa tiedonkulkua. Työyhteisön innovatiivisuus on yliopiston erityinen haaste.

Henkilöstöpalvelut

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv

Akateemiset tapahtumat

https://www.jyu.fi/akateemiset-tapahtumat

Tapahtuman järjestäminen (intra)

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/tapahtumien-ja-juhlien-abc

Hiljaisen tiedon wiki

https://webapps.jyu.fi/wiki/display/hiljainentieto/Tervetuloa+Hiljainen+tieto%21+-wikiin

Tiedonjyvän verkkolehti

Verkkolehdessä tuoreita yliopistojuttuja