10.10.2017

Dekaanit, laitosjohtajat ja erillislaitosten johtajat

Dekaanit, laitosjohtajat ja erillislaitosten johtajat - Jyväskylän yliopisto

Tiedekunnat

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Informaatioteknologian tiedekunta

 • Dekaani Pekka Neittaanmäki
 • Varadekaanit Timo Tiihonen ja Pasi Tyrväinen

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kauppakorkeakoulu

 • Dekaani Hanna-Leena Pesonen
 • Varadekaanit Ari Hyytinen ja Heikki Karjaluoto

Liikuntatieteellinen tiedekunta

 • Dekaani Lasse Kannas
 • Varadekaanit Pilvikki Heikinaro-Johansson ja Keijo Häkkinen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Erillislaitokset

Avoimen tiedon keskus (kirjasto, tiedemuseo)

 • Johtaja Ari Muhonen, varajohtaja Pirjo Vuorinen

Avoin yliopisto

 • Johtaja Jukka Lerkkanen

Kielikeskus

 • Johtaja Peppi Taalas

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 • Johtaja Tanja Risikko

Koulutuksen tutkimuslaitos

 • Johtaja Jussi Välimaa