23.04.2018

Hallintojohtaja

Tehtävää hoitaa talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä. 

Toimii yliopistopalvelujen päällikkönä ja rehtorin lähimpänä apuna.

Hallintojohtajan tehtävänä on tukea yliopiston opetus-, tutkimus- ja muuta toimintaa sekä johtaa hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu myös valvoa hallintohenkilöstön toimintaa sekä tehdä aloitteita yliopiston toimintaa koskeviksi uudistuksiksi.
Hallintojohtajan päätöksiä (vain JYU:n verkossa)

Hallintojohtaja, yhteystiedot:

tehtävää hoitaa talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, paivi.seppa@jyu.fi
puh. 050 591 9522

Hallintojohtajan assistentti / Executive Assistant:
Tiina Aho
tiina.aho@jyu.fi
puh. 040 805 4400

Jyväskylän yliopisto
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Yliopiston päärakennus C, Seminaarinkatu 15