12.06.2017

Hallintojohtaja Kirsi Moisander

Kirsi Moisander.jpgToimin yliopistopalvelujen päällikkönä ja rehtorin lähimpänä apuna.

Hallintojohtajan tehtävänä on tukea yliopiston opetus-, tutkimus- ja muuta toimintaa sekä johtaa hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu myös valvoa hallintohenkilöstön toimintaa sekä tehdä aloitteita yliopiston toimintaa koskeviksi uudistuksiksi.

Hallintojohtaja, yhteystiedot:
kirsi.moisander@jyu.fi
puh. 0400 248061

Hallintojohtajan assistentti / Executive Assistant to the Director of Administration:
Tiina Aho
tiina.aho@jyu.fi
puh. 040 805 4400

Jyväskylän yliopisto
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Yliopiston päärakennus C, Seminaarinkatu 15