Hallitus

Yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa rehtorin valinta sekä yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista ja toimintasäännöksistä päättäminen.

Hallituksen esittelijänä toimii rehtori ja sihteerinä johtava lakimies. Kokouksissa ovat läsnä myös talous- ja palvelujohtaja ja tiedottaja sekä kunkin asian kohdalla asian valmistelija.

Kokouspäivät vuonna 2019: ke 23.1., pe 15.2./iltakoulu, ma 18.3., ma 8.4., ma 20.5.-ti 21.5., ti 18.6./ iltakoulu, ke 3.9., ma 21.10., ti 12.11./ iltakoulu, ke 4.12.

Hallituksen tehtävät ja vuosikello (pdf)

Hallituksen työjärjestys (pdf)

Hallituksen jäsenet