29.01.2018

Hallituksen jäsenten esittely

Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja (1.1.2018-31.12.2019)

Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, varapuheenjohtaja (1.1.2018-31.12.2019)

Pääekonomisti Aki Kangasharju (1.1.2018-31.12.2019)

Professori Pekka Koskela

Professori Terhi-Anna Wilska

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio

Opiskelija Arttu Karila (1.1.2018-31.12.2019)

 Krista Varantola

Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja

Krista Varantola on Tampereen yliopiston emeritakansleri ja –rehtori ja englannin kielen emeritaprofessori, erityisalanaan kääntämisen teoria ja käytäntö. Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä elokuusta 2014 lukien. Varantola toimi Tampereen yliopiston rehtorina 1.8.2004-31.7.2009 ja yliopistojen rehtorien neuvoston puheenjohtaja 2008-2009.   1.8. 2009-31.7.2014 hän toimi Tampereen yliopiston kanslerina. Vuosina 2008-2015 Varantola oli Göteborgin yliopiston rehtorin Advisory Boardin jäsen ja vuosina 2006-2013 NordForskin hallituksen jäsenenä.

Krista Varantola toimii mm. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja NordForskin Education for Tomorrow -ohjelman ohjelmakomitean puheenjohtajana. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen ja vuoden 2018 alusta myös Tiedeakatemioiden kansainvälisten asioiden toimikunnan jäsen. Hän on lisäksi  ALLEAn (All European Academies, eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteisjärjestö), ja eurooppalaisen naisrehtorijärjestön EWORAn hallitusten jäsen sekä ALLEAn tutkimuseettisen pysyväistyöryhmän jäsen, jonka vastuulla oli  European Code of Conduct for Research Integrity –ohjeen päivitys vuonna 2017. Euroopan komissio edellyttää tämän ohjeen noudattamista EU:n rahoittamissa tutkimushankkeissa.

 Kaisa Oksanen

Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, varapuheenjohtaja

Kaisa Oksanen on Jyväskylän yliopiston alumni ja hän on väitellyt City University of Hong Kong -yliopistosta filosofian tohtoriksi yhteiskuntatieteiden alalta vuonna 2009. Hän on työskennellyt vuodesta 2015 lukien erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa politiikka-analyysiyksikössä, jossa hän koordinoi kansallisen ennakoinnin kehittämis- ja johtamistyötä. Hän on aikaisemmin työskennellyt mm.Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssa 2014-2015 vanhempana tutkijana ja Agora Centerissä tutkimuskoordinaattorina vuosina 2009-2013.

 Aki Kangasharju

Pääekonomisti Aki Kangasharju

Aki Kangasharju väitteli Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden tohtoriksi 1998. Hän on työskennellyt tutkijana Pellervon taloustutkimuksessa 1997–2001, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana, tutkimusprofessorina ja tutkimusjohtajana 2001–2012 sekä Nordean tutkimusjohtajana ja pääekonomistina vuodesta 2012. Vuonna 2000 Kangasharju oli vierailevana professorina yhdysvaltalaisessa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT). Päätyönsä ohessa hän oli Tekesin johtokunnan jäsen vuodet 2014-2017.

 Pekka Koskela

Professori Pekka Koskela

Pekka Koskela on toiminut matematiikan apulaisprofessorina vuodesta 1995 ja professorina vuodesta 1998. Koskelan tutkimusalue on matemaattinen analyysi. Vuodet 2010--2014 hän toimi akatemiaprofessorina. Koskela on toiminut laitoksen johtajana ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaanina. Hän oli kaudet 2010--2013 ja 2014--2017 yliopistokollegion jäsenenä.

 Terhi-Anna Wilska

Professori Terhi-Anna Wilska

Terhi-Anna Wilska on työskennellyt sosiologian professorina Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2009 alkaen. Hän väitteli Lancasterin yliopistossa (UK) filosofian tohtoriksi (sosiologia) 1999 ja on toiminut aiemmin mm. taloussosiologian professorina Turun kauppakorkeakoulussa sekä tutkijana Kuluttajatutkimuskeskuksessa, Nuorisotutkimusverkostossa ja Väestöliitossa. Hänen erikoisalojaan ovat kulutus ja talous, kestävä kehitys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio erityisesti nuorten ja ikääntyvien käyttäjien näkökulmasta.

Wilska toimi Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina 2014-2016 ja sitä ennen tiedekunnan varadekaanina, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen varajohtajana ja pedagogisena johtajana. Hän on Tieteellisten seuran valtuuskunnan hallituksen sekä sosiaalitieteiden JUFO-paneelin jäsen. Wilska on myös Valtiovarainministeriön Digi arkeen –neuvottelukunnan jäsen ja European Sociological Associationin “Sociology of Consumption” -verkoston puheenjohtaja. Hän on toiminut aiemmin mm. Westermarck-seuran (Suomen sosiologiyhdistys) ja Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajana sekä Kuluttajaviraston johtokunnassa.

 Olli-Pekka Moisio

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio

Olli-Pekka Moisio on Jyväskylän yliopiston filosofian yliopistonlehtori ja Tampereen yliopiston dosentti. Moisiolla on pitkä kokemus niin yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden, opettajankoulutuksen kuin humanististen tieteiden parista. Keskeiset tutkimusaiheet liittyvät mannermaiseen filosofiaan ja aikuiskasvatuksen filosofiaan. Moisio on toiminut vuosia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen pedagogisena johtajana, Jyväskylän yliopiston tieteentekijöiden hallituksessa, varaluottamusmiehenä, tiedeneuvostossa, koulutusneuvostossa sekä yliopistokollegiossa.

 Arttu Karila

Opiskelija Arttu Karila 

Arttu Karila (s.1991) opiskelee pääaineenaan taloustiedettä ja sivuaineinaan hän lukee valtio-oppia ja ranskaa.

Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2016 vastuualueinaan sosiaalipolitiikka ja kuntavaikuttaminen sekä ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan jäsenenä. Ylioppilaskunnan edustajistossa Karila on toiminut varsinaisena jäsenenä vuosina 2016-2017.

Karila on toiminut Jyväskylän Kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostossa varsinaisena jäsenenä 2016-2017 sekä yliopistokollegiossa varajäsenenä 2014-2017. Tällä hetkellä Karila työskentelee kansanedustajan avustajana toimivapaan sijaisena.