05.10.2017

Jäsenet

Pekka Koskela, Terhi-Anna Wilska ja Olli-Pekka Moisio valittiin Jyväskylän yliopiston hallitukseen toimikaudelle 1.1.2018 - 31.12.2021

Hallitus 1.1.2014 - 31.12.2017

Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Antti Määttä, varapuheenjohtaja

Emerita professori Krista Varantola (1.8.2014 alkaen)

Professori Timo Ahonen, professorit

Professori Rauno Julin, professorit

Lehtori Auli Poutanen, muu henkilöstö

Yhteiskuntatieteiden ylioppilas Jani Kykkänen (1.1.2016 alkaen), opiskelijajäsen

Yliopistokollegio valitsi kokouksessaan 16.5.2017 hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi KTT Aki Kangasharjun, FT Kaisa Oksasen ja emeritakansleri, FT Krista Varantolan toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019 (tiedote 16.5.2017).

Hallitus 2014-2017

Hallituksen jäsenten esittelyt

 

Anne Ritschkoff

Anne-Christine Ritschkoff

Anne-Christine Ritschkoff väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa biotieteiden alalta 1996. Hän on työskennellyt Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä vuodesta 1987 lähtien erilaisissa tutkimuksen ja tutkimushallinnon tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii tieteellisenä johtajana vastaten VTT:n julkisesta tutkimuksesta. Ritschkoffin vastuulla on muun muassa VTT:n strateginen tutkimus, teknologiastrategia ja tutkimusyhteistyö sekä yhteis- että omarahoitteisissa hankkeissa. Anne-Christine Ritschkoffin julkaisutoiminta käsittää yli sata nimikettä kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa ja teoksissa sekä konferenssijulkaisuissa ja suurelle yleisölle suunnatuissa julkaisuissa. Ritschkoffilla on runsaasti merkittäviä luottamustehtäviä sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tieteellisissä organisaatioissa ja työryhmissä.

anne-christine.ritschkoff@vtt.fi

Antti Määttä

                                      

Antti Määttä

Antti Määttä on valmistunut vuonna 1992 kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Tämän jälkeen hän on työskennellyt S-ryhmän eri tehtävissä SOK:ssa, Satakunnan Osuuskaupassa sekä Osuuskauppa Keskimaassa, jonka toimitusjohtaja hän on ollut vuodesta 2010 alkaen. Urallaan hän on toiminut myös muun muassa SOK:n hallituksen jäsenenä sekä tällä hetkellä SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä. Määtällä on jo vuosikymmenien kokemus yliopistolaitokseen yhteydessä olevista luottamustoimista. Opiskeluaikanaan hän toimi ainejärjestö Pörssi ry:n puheenjohtajana sekä JYYn Yritystoiminnan johtokunnan puheenjohtajana. Työskennellessään Satakunnassa hän istui muun muassa Satakunnan Korkeakoulusäätiön hallituksessa. Tällä hetkellä hän on Jyväskylän Yliopistosäätiön hallituksen varapuheenjohtaja sekä Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston jäsen.

antti.maatta@sok.fi

 

Timo Ahonen

Timo Ahonen

Timo Ahonen (s. 1950) on toiminut Jyväskylän yliopiston psykologian professorina vuodesta 1997 ja kehityspsykologian professorina vuodesta 2001. Tätä ennen hän toimi kliinisenä psykologina perheneuvolassa Äänekoskella ja Jyväskylässä. Hänellä on kliinisen neuropsykologin pätevyys. Ahosen tutkimusalueena ovat lasten ja nuorten oppiminen sekä oppimisvaikeudet  ja kehityshäiriöt. Hän on toiminut ohjaajana yli kahdellekymmenelle tohtoriopiskelijalle ja kirjoittanut noin 250 tutkimusalueeseensa liittyvää tai muuta asiantuntijajulkaisua sekä oman alansa oppikirjoja. Hän on toiminut kouluttaja erilaisissa oman tutkimusalueensa kehitysyhteistyöhankkeissa eri Afrikan maissa 1990-luvun alusta lähtien. Senioritutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian huippuyksiköissä Ahonen toimi vuosina 1997-2012. Tällä hetkellä hän johtaa kahta Suomen Akatemian tutkimushanketta. Psykologian yliopistoverkosto Psykonetin johtajana Ahonen toimi vuosina 2007-2010. Ahonen on toiminut aiemmin psykologian laitoksen johtajana ja varajohtajana sekä Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2010-2013. Hän on ollut perustamassa Niilo Mäki Instituuttia ja toiminut sen tutkimushankkeissa ja hallituksessa perustamisesta lähtien. Hän toimii myös Jyväskylään perustetun uuden Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan johtokunnan puheenjohtajana.

timo.p.s.ahonen@jyu.fi

 

Rauno Julin

Rauno Julin

Rauno Julin (s. 1950) nimitettiin fysiikan professoriksi 1996.

Jyväskylän yliopiston palveluksessa hän aloitti assistenttina v. 1972 toimien mm. Fysiikan laitoksen ensimmäisen kiihdyttimen rakennusryhmässä. Lisäksi hän on työskennellyt Humboldt-stipendiaattina  Saksassa  ja Suomen  Akatemian tutkijana.

Julin on toiminut Fysiikan laitoksen johtajana (1996-1997, 2000-2002),  ja varajohtajana (2005–2013) , Kiihdytinlaboratorion johtajana (1997-2000, 2002-2013), Ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan huippututkimusyksikön johtajana (2006-) ja valtakunnallisen Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulun johtajana (1999-).  Julin on ollut aktiivinen Euroopan ydinfysiikan tutkimuksen tulevaisuuden suunnittelutyössä (NuPECC). Hän on toiminut useiden EU:n puiteohjelmien integroitujen infrastruktuuriprojektien koordinaattorina, kv. arviointi- ja ohjausryhmien jäsenenä. Hän toimii Suomen edustajana kv. IUPAP12-komiteassa ja ESFRI:n fysiikan ja tekniikan strategiatyöryhmässä.

rauno.julin@jyu.fi

 

Auli Poutanen 

Auli Poutanen

Auli Poutanen (s. 1952) toimii ranskan kielen lehtorina yliopiston kielikeskuksessa. Hän on aiemmin työskennellyt lehtorin tehtävissä myös Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistojen ranskan kielten laitoksissa. Nykyisessä toimessaan Poutanen tekee yliopistopedagogista tutkimus- ja kehittämistyötä liittyen oppimisen arviointiin, opintokokonaisuuksien ja toimintatutkimusryhmien johtamiseen sekä uusien oppimisympäristöjen ja kansainvälistymisen kehittämiseen.  Kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoyhteistyötä Poutanen on tehnyt useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa.
Auli Poutanen aloittaa tammikuussa 2014 toisen kauden jäsenenä yliopiston hallituksessa, jossa hän on toiminut vuodesta 2008. Lehtoriyhdistyksen hallituksen jäsenenä hän on ollut vuodesta 2000 ja puheenjohtajana 2006-. Poutanen on myös yliopiston varaluottamusmies ja kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja.
Ranskan pääministeri on myöntänyt Auli Poutaselle Palmes Académiques-ritarikunnan jäsenyyden. Tasavallan Presidentti myönsi hänelle v.2010 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin.

auli.poutanen@jyu.fi

Jani Kykkänen

Jani Kykkänen

Jani Kykkänen (s.1987) opiskelee pääaineenaan yhteiskuntapolitiikkaa ja sivuaineinaan hän on lukenut valtio-oppia ja taloustiedettä.

Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2014 vastaten mm. korkeakoulupolitiikasta ja työelämästä ja ylioppilaskunnan edustajistossa kaudella 2014-2015. Aiemmin hän on toiminut myös ainejärjestö Fokuksen hallituksessa ja laitoksensa opetuksen kehittämisryhmässä sekä Akavan opiskelijoiden aluetoimijana.

Kykkänen toimii tällä hetkellä myös toista kauttaan opiskelijajäsenenä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n hallituksessa.

jani.m.j.kykkanen@student.jyu.fi

Krista Varantola

Krista Varantola

Krista Varantola on Tampereen yliopiston englannin kielen emerita professori, erityisalanaan kääntämisen teoria ja käytäntö.

Krista Varantola toimi Tampereen yliopiston rehtorina
1.8.2004-31.7.2009 ja toisena vararehtorina vuosina 1996-1997 sekä ensimmäisenä vararehtorina 1998-1999.

Viiden viime vuoden ajan Varantola on toiminut Tampereen yliopiston kanslerina. Hänen tehtäviinsä on kuulunut mm. dosentin arvojen myöntäminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Kanslerikausi päättyy 31.7.2014.

Krista Varantola toimii tällä hetkellä toista kautta  Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana.  Perustehtäviensä lisäksi neuvottelukunta valmistelee parhaillaan yhdessä UNIFIn kanssa suosituksia tutkimuseettisen koulutuksen sisällöistä  sekä väittelyprosessiin liittyvien toimijoiden oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista.

Krista Varantola on myös Tiedeakatemioiden neuvottelukunnan jäsen sekä NordForskin Education for Tomorrow ? ohjelman ohjelmakomitean puheenjohtaja . Lisäksi hän osallistuu kansainvälisiin yliopistoarviointeihin EUAn (European University Association) yliopistojen arviointiohjelman (Institutional Evaluation Programme) yhteydessä.

krista.varantola@uta.fi