07.06.2017

Hallitus 2/ 14.3.2017

Pöytäkirja 2/ 14.3.2017

Liite 1/ Turvallisuuspolitiikka (vanha linkki)

Liite 2/ Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2016 (ei-julkinen)

Liite 3/ Henkilöstökertomus (vanha linkki)

Liite 4/ Tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 5/ Vahvistusilmoitus tilintarkastajille

Liite 6/ Yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos 31.12.2016

Liite 7/ EduCluster Finland Oy:n kannustejärjestelmä (ei-julkinen)