21.06.2017

Hallitus 6/ 20.6.2017

Pöytäkirja 6/ 20.6.2017

Liite 1/ Strategian toimenpideohjelman seurantataulukko vanha linkki: https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/strategiat/strategian_toimenpideohjelman_seurantataulukko

Liite 3/ Kerrosten pohjakuvaluonnokset (A-rakennus)

Liite 4/ Vaalijohtosääntö   vanha linkki: https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/vaalijohtosaanto