08.08.2017

Energia

Lämpö- ja sähköenergian käyttö

Suomen pitkä ja pimeä talvi sekä työympäristöjen sähköistyminen pitävät energiankulutuksen korkeana. Energian säästäminen on tärkeä päämäärä paitsi ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi, myös energiakustannusten pienentämiseksi.

Mitä yliopisto tekee?

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) omistaa ja hallinnoi suurinta osaa Jyväskylän yliopiston käytössä olevista kiinteistöistä Seminaarinmäen, Ylistönrinteen ja Mattilanniemen alueella. Kiinteistöjen omistajana se rakennuttaa, korjaa ja kehittää tiloja yliopiston tarpeisiin. Yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä SYK Oy:n kanssa edustaen kiinteistöjen käyttäjiä. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi yliopiston käyttöön suunniteltujen rakennusten uudis- ja korjaushankkeiden energiaratkaisujen valinnoissa.

Vuonna 2015 valmistuneessa Ruusupuistossa, yliopiston uusimmassa rakennuksessa, otettiin energiankäyttö huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Rakennus eristää hyvin lämpöä ja sen automatisoitu talotekniikkajärjestelmä on energiatehokas. Ruusupuisto tuottaa sähköä sen katolle asennetulla aurinkopaneelijärjestelmällä. Rakennus lämmitetään energiatehokkaasti kaukolämmöllä. Ruusupuisto on saanut kansainvälisen BREEAM Very Good -vastuullisuussertifikaatin, jolla arvioidaan kiinteistöjen vastuullisuutta.

Mitä muita energiaratkaisuja muissa kohteissa? 

MIHIN SÄHKÖÄ KULUU YLIOPISTOLLA? Valaistus, työasemat...

Valtaosa yliopiston kuluttamasta sähköstä ostetaan MISTÄ? Vihreän sähkön osuus on noussut merkittävästi. Vuonna 2016 vihreän sähkön osuus oli 55 %. Osuus nousi edeltävästä vuodesta 17,5 %. 

Miten nämä käytännössä esimerkiksi: 

  • Tehostetaan tilojen käyttöä & tilojen ja laitteiden energiakäyttöä. 
  • Tarkistetaan ja aktivoidaan energiansäästöasetukset toimistojen sähkölaitteisiin.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan Agora-rakennuksen energiahallinnan toimenpiteitä.
  • Tehdään yhteistyötä Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) Oy:n omistamien rakennusten elinkaarenaikaisessa energianhallinnan työssä.

Tavoitteena tehokas energiankäyttö

Yliopisto on ympäristöperiaatteissaan sitoutunut vähentämään energian kokonaiskulutustaan ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta hankkimastaan energiasta pidemmällä aikavälillä.

Yliopisto on asettanut ympäristöohjelmassaan lyhyen aikavälin tavoitteeksi pienentää sähkönkulutusta 2 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä sekä vähentää vastaavalla ajanjaksolla Agora-rakennuksen lämmönkulutusta 5 %. Energiansäästön lisäksi yliopisto panostaa uusiutuviin energianlähteisiin. Tavoitteena on nostaa vihreän sähkön osuus vähintään 75 prosenttiin vuoden 2020 loppuun mennessä.

                Ota sel­vää,                  mitä sinä voit teh­dä.

Tie­sit­kö?

  • Ruusupuiston katolla on noin 200 m² aurinkopaneeleja, jotka tuottavat vuodessa noin 30 000 kWh sähköä. Määrä vastaa viidentoista kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkäyttöä.

Tavoite sähkönkulutus

Tavoite Agoran lämpö