10.07.2017

Hankinnat

Kestävät hankinnat

Kestävissä hankinnoissa hinta, laatu ja vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat tasapainossa. 

Mitä yliopisto tekee?

Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaikissa yliopiston hankinnoissa. Yliopiston hankintapäällikkö ja ympäristöasiantuntija tekevät tiivistä yhteistyötä. Näin varmistutaan, että ympäristönäkökulma näkyy hankintaprosessien eri vaiheissa. Yliopiston hankintaohjeet ohjaavat kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin. Osaamista hankintojen ympäristönäkökohdista kehitetään vaihtamalla kokemuksia muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa Ekohankinta-verkostossa.

Valtaosa isommista hankinnoista tehdään keskitetysti Hanselin puitejärjestelyjen kautta. Näin paitsi lisätään kilpailutuksen tehokkuutta ja lasketaan hankintahintoja, myös yksinkertaistetaan vastuullisuusasioiden sisällyttämistä hankintoihin. Hansel ottaa puitejärjestelyissään vastuullisuusasiat huomioon hankkijoiden puolesta.

Yliopiston hankinnoissa otetaan huomioon myös globaali vastuu. Jyväskylän yliopisto on Reilun kaupan korkeakoulu. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi Reilun kaupan tuotteina yliopiston tarjoiluissa.

Yliopiston tavoitteena on kasvattaa vihreän sähkön osuutta hankinnoissaan. Vuonna 2016 vihreän sähkön osuus oli jo 55 %. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta 17,5 %. Tavoite on, että vuoden 2020 loppuun mennessä kolme neljäsosaa yliopiston sähköstä on vihreää. 

Miten esim. nämä näkyvät? yliopiston kopiopaperin, siivouspalveluiden hankintojen, kuljetuspalveluiden, toimistotarvikkeiden 

Tavoitteena ympäristön huomioivat hankinnat

Jyväskylän yliopiston pitkän aikavälin tavoitteena on huomioida ympäristönäkökohdat kaikissa hankinnoissa. Yliopiston hankinnoista erityisesti energiantuotannolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Haittojen vähentämiseksi energianhankinnassa suositaan ympäristön kannalta kestäviä energialähteitä. Tavoitteet on kirjattu yliopiston ympäristöohjelmaan.

               Ota sel­vää,                  mitä sinä voit teh­dä.

Tiesitkö?

  • Yliopiston käsipyyherullat hankitaan palveluntuottajalta, jonka koko palveluprosessilla on Joutsenmerkki. Käsipyyherullien käytöllä vähennetään myös paperijätteen määrää.
  • MUITA ESIMERKKEJÄ?