Ihmiset

Opiskelijat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Ihmiset tekevät Jyväskylän yliopistosta monipuolisen ja ainutlaatuisen työ- ja opiskeluyhteisön. Vastuu toiminnan vaikutuksista ja ympäristöön kohdistuvan rasituksen vähentämisestä on yhteinen.

Mitä yliopisto tekee?

Yliopistolla järjestetään erilaisia kestävän kampuksen tapahtumia pitkin lukuvuotta. Ne tarjoavat opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden tutustua kestävän kehityksen aiheisiin energiansäästöstä kestävään liikkumiseen. Suuri osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä muiden kampuksen toimijoiden, erityisesti ylioppilaskunnan kanssa. Vuosittain vaihtuvilla opiskelijakoordinaattoreilla on tärkeä rooli esimerkiksi ympäristöviikon järjestämisessä ja Reilun kaupan korkeakoulun tapahtumissa. 

Opiskelijat ovat oleellinen osa yliopistoyhteisöä. Tapahtumien järjestämisen lisäksi opiskelijoita on otettu mukaan kehittämään kestävää kampusta tarjoamalla aiheita opintoprojekteihin sekä harjoittelumahdollisuuksia. Osallistutaan kestävään kampukseen liittyviin tutkimushankkeisiin mahdollisuuksien mukaan.??

Tarjotaan koulutusta henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkopuolisille palveluntuottajille? PEREHDYTYS? Green Office -yhteyshenkilöt?

Kaupunkiviljely

Henkilöstölle ja opiskelijoille on tarjolla sähköinen palautekanava, jonka kautta jättää aloitteita, kehitysideoita tai yleistä palautetta yliopiston ympäristöasioista. Toimintaa kehitetään palautteiden perusteella mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kumppanien kanssa kehitetään eri tasoilla. Ruokapalvelujen vastuullisuutta kehitetään yhteistyössä Sonaatin ja Ilokiven kanssa. Kiinteistöihin liittyviä ympäristöasioita kehitetään SYKin kanssa. Jyväskylän kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kestävämmän liikkumisen edistämiseksi. Kansallisten ja kansainvälisten ympäristöverkostojen toimintaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu Green Office -ympäristöjärjestelmän laajentaminen yliopiston Jyväskylän ulkopuolisiin toimipisteisiin: Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen, Konneveden tutkimusasemalle ja Snowpolis Vuokattiin.

Ta­voi­tteena sitoutunut henkilökunta ja opiskelijat

Yhteiset päämäärät saavutetaan parhaiten yhteistyöllä. Yliopiston tavoite on, että henkilöstö, opiskelijat ja kampuksen muut toimijat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja ottavat yliopiston ympäristöperiaatteet omikseen. 

        Ota sel­vää,          mitä sinä voit teh­dä.

Onko kuvia esim. jostain tapahtumista?

Tiesitkö?

  • Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Ja lisää kuvia tapahtumista