10.07.2017

Jätteet ja kierrätys

Jätteet ja kierrätys

Vastuu ympäristöstä ja ihmisten terveydestä sekä kiristyvä lainsäädäntö velvoittaa meitä huolehtimaan turhiksi käyneistä tavaroista, materiaaleista ja muista jätteistä. Myös jätehuollon kustannukset antavat hyvän syyn vähentää jätettä. Nykyisin yhä suurempi osuus jätteistä voidaan kierrättää. Kiinnittämällä huomiota kulutustapoihimme ja -valintoihimme voimme käyttää luonnonvaroja kestävämmin.

Mitä yliopisto tekee?

Jätemäärää voidaan pienentää tekemällä kestäviä valintoja jo hankintavaiheessa. Kangaspyyherullien, yhteiskäyttöisten monitoimitulostinten ja keraamisten astioiden suosiminen ovat esimerkkejä siitä, kuinka jätteen määrää on saatu Jyväskylän yliopistossa vähennettyä kestävillä hankinnoilla. 

Jätteen syntyä ei voida kuitenkaan täysin estää. Tästä syystä yliopisto kehittää toimintaansa jätehierarkian mukaisesti. Ylimääräisiksi jääneet tavarat toimitetaan uudelleen käyttöön ja kierrätettävät materiaalit toimitetaan hyödynnettäviksi uusien tuotteiden valmistuksessa. Kaatopaikalle ei jätettä enää päädy, vaan vuoden 2016 alusta lähtien sekajäte on toimitettu polttoaineeksi Tammervoiman hyötyvoimalaan. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaisesti hävitettäviksi.

Yliopistolla on ollut viime vuosina lukuisia muuttoja organisaatiomuutosten ja korjaushankkeiden vuoksi. Muuttojen yhteydessä huonekaluja ja toimistotarvikkeita on käytetty uudelleen silloin, kun se on mahdollista. Esimerkiksi Alvar Aallon päärakennukseen suunnittelemat kalusteet entisöitiin peruskorjauksen yhteydessä uudelleen käyttöön. Ylimääräiseksi jääneitä toimistokalusteita on myös lahjoitettu henkilökunnalle sen sijaan, että ne olisi toimitettu jätelaitokselle.

Omien jätteiden lajittelu on jokaisen yliopiston opiskelijan, työntekijän ja vierailijan vastuulla. Lajittelusta on haluttu tehdä mahdollisimman helppoa, jotta hyötykäyttöön päätyisi mahdollisimman suuri osa jätteestä. Bio- ja sekajäteastioita on joka puolella kampusta. Paperinkeräyssäiliöt on keskitetty monitoimilaitteiden läheisyyteen ja suurimpiin aulatiloihin. Auloissa on myös keräysastiat kartongille.

Suuri osa jätteestä syntyy kampuksen ravintoloissa ja kahviloissa. Niissä kierrätystä on kehitetty esimerkiksi keräämällä nestepakkauskartongit erikseen sen sijaan, että ne heitettäisiin sekajätteen joukkoon. Asiakkaat ovat avainasemassa ruokahävikin suhteen. Sopivalla annosmäärällä voi jokainen vähentää ruokajätettä omalta osaltaan.

Tavoitteena vähemmän jätettä ja tehokas kierrätys

Paperinkulutuksen vähentäminen on ollut yliopiston tavoite jo vuosia. Ensimmäisessä ympäristöohjelmassa vuosille 2013–2015 tavoitteeksi asetettiin vähentää paperin kulutusta 5 %. Tavoite ylitettiin reilusti: paperia kulutettiin ohjelmakauden lopussa lähes kolmannes vähemmän kuin vertailuvuonna 2012. Uusi tavoite on vuoden 2020 loppuun mennessä pudottaa kopiopaperin kulutus puoleen vuoden 2012 tasosta. Yliopisto on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen myös muun jätteen vähentämiselle. Tarkoitus on vähentää normaalissa toiminnassa muodostuvan jätteen määrää 30 % vuoden 2012 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä. 

                Ota sel­vää,                            mitä sinä voit teh­dä.

Tiesitkö?

  • Jotain

 

Tavoite paperinkulutus 

Tavoite jäte