10.07.2017

Luonnon monimuotoisuus

Lajien runsaus ja elinympäristöjen monimuotoisuus

Jyväskylän yliopiston kampusalueilla kaupunkiympäristö kohtaa luonnon. Luonnonympäristö vaihtelee Seminaarinmäen mäntykankaasta Ylistön rinnelehtoon. Ympäristön monimuotoisuus on rikkaus, jota kannattaa vaalia.

Mitä yliopisto tekee?

Jyväskylän yliopistolla on vuosien perinteet luonnon monimuotoisuuden tutkimuksesta. Käynnissä on useita tutkimushankkeita, joiden avulla lisätään ymmärrystämme luonnon monimuotoisuudesta, elinympäristöjen vuorovaikutussuhteista ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön.

Seminaarinmäki on koti monille harvinaisille kasvi- ja eläinlajeille. Luontoselvityksissä alueelta on löydetty esimerkiksi liito-oravia, lepakoita ja lahopuukovakuoriaisia. Yliopisto huolehtii ympäristön asianmukaisesta suojelusta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Alueen kunnostus- ja korjaushankkeiden yhteydessä turvataan lajien elinpiirit mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi huonokuntoisia ja mahdollisesti vaarallisia puita on kaadettu Seminaarinmäellä vain syys- ja talviaikaan liito-oravien pesintärauhan turvaamiseksi.

Seminaarinmäki on myös alueena suojeltu, valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueeseen kuuluvat Constantin Kiseleffin rakennukset 1880-luvulta, Alvar Aallon 1950–1970 -luvuilla suunnittelemat sekä Arto Sipisen 1970-luvulla suunnittelemat rakennukset. Jyväskylän yliopisto huolehtii Seminaarinmäen rakennusten käyttäjänä niiden kulttuuriperinnön vaalimisesta. Avoimen tiedon keskus järjestää Seminaarinmäellä kampuskävelyitä, joilla alueen monimuotoisuuteen voi tutustua oppaan kanssa. 

Ta­voi­tteena positiiviset luontokokemukset

Jyväskylän yliopiston kolme kampusta Seminaarinmäki, Mattilanniemi ja Ylistönrinne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonympäristön. Seminaarinmäen rakentaminen aloitettiin 1880-luvulla ja yliopiston uusin rakennus Ruusupuisto valmistui 2015 yhdistämään Seminaarinmäen ja Mattilanniemen kampuksia. Rakennusten lisäksi kampusten viheralueissa näkyy yliopiston historia 1800-luvulta tähän päivään. Seminaarinmäen ja Mattilanniemen puistoalueet ovat suosittuja kaupunkilaisten ulkoilualueita ja osa Jyväskylän keskustaa reunustavaa viher- ja virkistysalueiden ketjua, Kehä Vihreää.

Yliopiston tavoitteena on tarjota henkilöstölleen ja opiskelijoilleen positiivisia luontokokemuksia. Vihreät kampusalueet Jyväsjärven rannalla luovat hyvät puitteet nauttia luonnon monimuotoisuudesta päivittäin. 

               Ota sel­vää,                   mitä sinä voit teh­dä.

Tavoite biodiversiteetti

Tiesitkö?

  • Kesää kaupungissa viettävät yliopiston opiskelijat ja työntekijät voivat varata yliopistolta viljelylaatikon maksutta omaan käyttöönsä Villa Ranan puutarhasta.
  • Yliopistolla on oma tunnuskasvi, siperianomenapuu Oppio. Oppion taimia voi ostaa myös omaksi