Vesi

Kestävä vedenkäyttö

Suomella on maailmanlaajuisesti verraten poikkeuksellisen runsaat makean veden varannot. Puhtaasta juomavedestä ei ole täällä pulaa. Vettä on kuitenkin syytä käyttää kohtuudella myös Suomessa, sillä sen puhdistaminen ja lämmittäminen kuluttavat energiaa.

Mitä yliopisto tekee?

Yliopisto käyttää KUINKA PALJON VETTÄ VUODESSA? Mihin?Yliopistolla vettä kuluu pääasiassa ravintoloissa ja WC-tiloissa. (MENEEKÖ PALJON TUTKIMUSTOIMINTAAN? ONKO SIELLÄ JOTAIN ERITYISASIOITA VEDENPUHDISTUKSEEN LIITTYEN?) Peruskorjausten ja rakennushankkeiden yhteydessä käyttöön on otettu vettä säästäviä vesikalusteita. Suuressa osassa yliopiston WC-tiloja on liiketunnistimella toimivat vesihanat ja kaksoishuuhtelu WC-säiliöissä.

Vedenkulutuksen vähentämiseksi tehdään yhteistyötä useimpia kampusrakennuksia hallinnoivan Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Myös käyttäjien rooli on tärkeä, sillä pienistä puroista tulee iso virta. 

Toteutetaan Agora-rakennuksen vedenkulutuksen vähentämisen teknisiä ja toimintaa ohjaavia toimenpiteitä. Mitä? Tähän voisi avata myös, miksi Agorasta puhutaan erikseen?

Vesi on myös tutkimuksen ja opetuksen kohde Jyväskylän yliopistossa. Yliopiston vesistötutkimus on kansainvälistä kärkeä. Vesistötutkimuksen avulla saadaan lisää tietoa ihmisen toiminnan vaikutuksista vesistöihin sekä keinoista, joilla korjata aiheutettuja haittoja.  Sijainti Jyväsjärven rannalla ja tutkimusasema Konnevedellä tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppimiseen luentosalien ulkopuolella. 

Ta­voi­tteena pienem­pi veden­ku­lu­tus

Jyväskylän yliopisto on sitoutunut vähentämään toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa myös kestävää vedenkäyttöä. Yliopiston tavoitteena on vähentää vedenkulutusta Agorassa vuoden 2020 loppuun mennessä kymmenesosalla verrattuna vuoden 2015 kulutukseen.

Graa­fi­na mihin vettä kuluu? Onko tietoa? Tai kuinka paljon yhteensä?

Agoran vedenkulutus 2015-2016

Agoran vedenkulutusta seurataan seuraavilla indikaattoreilla:
- dm3 / brm2 / vuosi Vedenkulutus (dm3 / brm2) nousi 4,9 %
- € (alv 0) / vuosi ja vedenkulutuksen kustannukset laskivat 0,2 % 

               Ota sel­vää,                  mitä sinä voit teh­dä.

Tiesitkö?

  • Suurin osa suomalaisten vedenkulutuksesta on epäsuoraa. Ruuan tuotantoon ja tavaroiden valmistamiseen tarvitaan moninkertainen määrä vettä verrattuna keittiössä tai kylpyhuoneessa käytettyyn veteen. Epäsuoran vedenkulutuksen määrää selvitetään laskemalla tuotteen tai palvelun vesijalanjälki.
  • Esimerkiksi yhden suklaalevyn tuottamiseen kuluu 3 400 litraa ja pariin farkkuja 8 000 litraa vettä. Kulutus Suomessa vaikuttaa veden käyttöön globaalisti.

Tavoite vedenkulutus