29.06.2017

Sitoumukset

Jyväskylän yliopisto on erityisessä asemassa kouluttaessaan tulevaisuuden asiantuntijoita löytämään vastauksia huomisen polttaviin kysymyksiin.

Paitsi monipuolinen akateemisen koulutuksen tarjoaja ja tutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto on myös kooltaan merkittävä organisaatio. Yliopiston yli 40 kiinteistössä toimii 2 500 työntekijää ja 15 000 opiskelijaa. Näin suuren organisaation toiminnalla on vääjäämättä vaikutuksia myös ympäristöön. 

Yliopisto tunnistaa vastuunsa koulutuksen tarjoajana, työpaikkana ja yhteiskunnallisena toimijana. Yliopisto on ympäristöperiaatteillaan sitoutunut edistämään ympäristön, talouden ja ihmisten kannalta kestävää kehitystä. Yliopiston strategian mukaan kestävä kehitys näkyy kaikessa toiminnassa. Osoittaakseen vastuullisuuttaan yliopisto on tehnyt useita vapaaehtoisia sitoumuksia.

Allekirjoittamalla YK:n akateemisille yhteisöille suunnatun ympäristöjulistuksen yliopisto on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä eri tavoin toiminnassaan. Vihreän kampuksen toteuttamiseksi Jyväskylän yliopisto on solminut yhteistyösopimuksen WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön kanssa Green Office -ympäristöjärjestelmän käytöstä. Jyväskylän yliopisto osoittaa globaalia vastuutaan sitoutumalla Reilun kaupan korkeakoulun vaatimuksiin ja toteuttamalla laatimaansa globaalin vastuun toimenpideohjelmaa

Sitoumukset aikajana.png