07.07.2017

Green Office

Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä

Mikä Green Office?

Green Office on WWF Suomen kehittämä ja hallinnoima ympäristöasioiden hallinnan työkalu. Green Office auttaa yliopistoa pienentämään ekologista jalanjälkeään ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään järjestelmällisesti konkreettisten tavoitteiden avulla.

Suomessa Green Office -järjestelmä on käytössä 150 organisaatiossa. Mukana on niin julkishallintoa, järjestöjä kuin yrityksiä. Jyväskylän yliopisto sai WWF:n Green Office -ympäristömerkin käyttöoikeuden 31.5.2013. 

Ympäristöohjelma

Green Office -ympäristöjärjestelmää toteutetaan käytännössä ympäristöohjelman avulla. Ympäristöohjelma koostuu yhdeksästä kategoriasta:

Ympäristöjärjestelmän avulla säästetään myös materiaali-, energia- ja jätehuollon kustannuksissa.

Jyväskylän yliopiston toiminnan kannalta merkittävimmät kategoriat ovat energia, matkustaminen ja kuljetukset, hankinnat sekä jäte ja kierrätys.

Ympäristöohjelmaan on koottu sekä pitkän aikavälin päämääriä että lyhyen aikavälin ympäristötavoitteita. Tavoitteiden toteutumista seurataan sopivilla mittareilla. Päämäärien saavuttamiseksi jokaiseen kategoriaan on sovittu konkreettisia tehtäviä, joiden toteutus on aikataulutettu ja vastuutettu ympäristöohjelmassa.

Yliopiston ensimmäinen ympäristöohjelma oli vuosille 2013–2015. Voimassa oleva ympäristöohjelma asettaa tavoitteet vuosille 2016–2020. 

Ota selvää, miten ympäristöohjelma näkyy yliopiston toiminnassa.