UN Higher Education Sustainability Initiative

YK:n kestävän kehityksen aloite korkeakouluille

Jyväskylän yliopisto sitoutui edistämään kestävää kehitystä allekirjoittaessaan YK:n akateemisille yhteisöille suunnatun kestävän kehityksen julistuksen (HESI) kesällä 2012. 

Aloite sai alkunsa YK:n kestävän kehityksen Rio+20-huippukokouksessa. Allekirjoittaneet korkeakoulut tunnustavat vastuunsa kestävän kehityksen opetuksen suunnannäyttäjinä.

Maailmanlaajuisesti aloitteessa on mukana yli 300 organisaatiota. 

Allekirjoittamalla julistuksen yliopisto sitoutui

  • opettamaan kestävän kehityksen käsitteitä ja aatetta,
  • rohkaisemaan alaan liittyvää tutkimusta
  • edistämään ns. vihreän kampuksen toteutumista,
  • kannattamaan kestävää kehitystä myös asuinyhteisöissä yhteistyössä paikallisviranomaisten ja järjestöjen kanssa, sekä
  • osallistumaan kansainvälisiin kestävän kehityksen aloitteisiin.