20.06.2017

Yliopiston strategia

Yliopiston strategia vuosille 2015–2020

 Globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa toiminnassa.

Yliopiston strategia ohjaa yliopiston toiminnan suuria linjoja. Voimassa oleva strategia hyväksyttiin yliopiston hallituksen kokouksessa 17.12.2014. Sen mukaan yliopisto osallistuu koulutuksen ja tutkimuksen kautta kansallisten ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen.  Globaali vastuu ja kestävä kehitys korostuvat kaikessa toiminnassa.