26.06.2017

Yliopiston ympäristöperiaatteet

Ympäristöperiaatteet ohjaavat yliopiston toimintaa ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan

Yliopisto on sitoutunut rehtorin päätöksellä 21.2.2013 vähentämään hallinnassaan olevista tiloistaan ja toiminnastaan aiheutuvia välittömiä ja mahdollisuuksiensa mukaan myös välillisiä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä pyrkii johdonmukaisesti toimintansa ympäristönäkökohtien jatkuvaan parantamiseen ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Jyväskylän yliopistolla on erinomaiset mahdollisuudet reagoida vahvuuksiensa, monialaisuutensa ja laajan koulutusvastuunsa avulla toimintaympäristön moniin muutoksiin, joista ilmastonmuutos on yksi tärkeimmistä.

Ympäristöperiaatteiden saavuttamiseksi yliopisto

  • noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä,
  • vähentää energiankokonaiskulutustaan ja lisää uusiutuvien energialähteiden osuutta energianhankinnassa,
  • ennaltaehkäisee ja vähentää muodostuvan jätteen määrää sekä kehittää toimintaansa siten, että muodostunut jäte käytetään ensisijaisesti uudelleen tai kierrätetään, toissijaisesti hyödynnetään energiana ja viimeisenä vaihtoehtona sijoitetaan kaatopaikalle,
  • huomioi ympäristönäkökohdat kaikissa hankinnoissaan, sekä
  • edistää työntekijöidensä ja opiskelijoidensa ympäristöystävällistä liikkumista sekä autottoman kampuksen muodostamista Seminaarinmäelle.
Ympäristöperiaatteet

Ota selvää, kuinka ympäristöperiaatteet näkyvät yliopiston arjessa.