Organisaatiorakenne

JY_organisaatio_2017.png

 

Yliopistokollegio

Hallitus


Rehtori


Yliopistopalvelut


Tiedekunnat ja laitokset:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • historian ja etnologian laitos
 • kieli- ja viestintätieteiden laitos
 • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • soveltavan kielentutkimuksen keskus
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Informaatioteknologian tiedekunta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

 • kasvatustieteiden laitos
 • opettajankoulutuslaitos
 • psykologian laitos
 • normaalikoulu

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • bio- ja ympäristötieteiden laitos
 • fysiikan laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos

Erillislaitokset