05.07.2018

Strategia ja visio 2030

Tänä vuonna ulotamme katseemme kauas tulevaisuuteen ja muodostamme yhdessä yliopistomme vision vuoteen 2030. Vision, joka vastaa muuttuvan yhteiskuntamme ja tieteen haasteisiin, ja joka aidosti pohjaa vahvuuksiimme, on omaleimainen ja asettaa rohkeasti tavoitetilan riittävän korkealle. Tervetuloa mukaan matkalle tulevaisuuteen!

Visio 2030. Me teemme yhdessä tulevaisuutta

Katso video: Visio 2030. Me teemme yhdessä tulevaisuutta 

Strategiatyö käynnistyi helmikuussa ja käytämme työssä niin perinteisiä osallistamiskeinoja kuin myös uusia, yllättäviäkin aktiviteetteja.

Olemme laatineet yhdessä meille parhaan mahdollisen tavan tehdä yliopiston tulevaisuutta. Olemme valmistelleet strategiatyön prosessia laaja-alaisella asiantuntijajoukolla, ja sen hiomiseen on osallistunut mm. yliopistokollegio, yliopiston hallitus, laajennettu johtoryhmä ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Opiskelijat ovat vaikuttaneet myös JYY:n kautta, ja valmisteluryhmäämme kuuluu opiskelijajäsen. 

Stra­te­gia­työn ta­voit­teet

Luo­da yh­des­sä yli­opis­tol­le yh­tei­nen vi­sio – ta­voi­te­ti­la – vuo­del­le 2030.

Tutkimme yhdessä kehitystrendejä ja pyrimme tunnistamaan yliopiston vahvuudet ja kehittämistarpeet: missä haluamme olla parhaita, mitä teemme ja mitä kenties jätämme vähemmälle. Hahmottelemme rinnan sekä yliopiston isoa visiota että tiedekuntien ja tieteenalojen näkökulmia. Myös tänä vuonna toteutettava tutkimuksen arviointimme tulee vahvasti tukemaan strategiatyötä. 

Mi­ten voin osal­lis­tua?

Nykyaikainen strategiatyö ei ole pöytälaatikkokirjoittamista ja powerpointteja vaan yhteinen ponnistus. Toivotan kaikki mukaan, luomaan yhteistä visiotamme, joka näyttää ja tuntuu omalta.

- Rehtori Keijo Hämäläinen

Nyt  käynnissä: 

Tu­le­vai­suus PoP Up 2 (viik­ko 21-22) ks. alla  PoP Up 1 (Vii­kot 7 ja 8)

Ensimmäiset osallistavat aktiviteetit koko yhteisölle, niin henkilöstölle kuin opiskelijoille käynnistyisät viikolla 7. Ohjelmassa oli sekä keskustelutilaisuuksia että osallistavia, osin pelihenkisiä kyselyjä, jotka kaikki tukevat strategiatyötä. 

Us­kal­lam­me­ko vi­sioi­da yhtä roh­keas­ti tu­le­vai­suut­ta kuin Wol­mar Schildt? 

w_schildt.jpegWolmar Schildt haaveili jo 1800-luvun puolivälissä ensimmäisen suomenkielisen yliopiston saamisesta Jyväskylään. Suunnitelma ei vielä tuolloin saanut laajempaa kannatusta, mutta Schildt uskoi toiveensa toteutumiseen. Tällöin Jyväskylässä oli alle 900 asukasta, joten Wolmarin pyrkimykset olivat todella ennakkoluulottomia. Schildtiä pidettiin haihattelijana, mutta todellisuudessa hän oli oman aikansa visionääri.  

Strackathon (viik­ko 10)

Sidosryhmävieraidemme, alumniemme ja opiskelijoiden strategia-hackathon, strackathon, järjestettiin 9.-10.3. Ruusupuistossa. 

Ske­naa­rio­työ

Laadimme saamamme aineiston perusteella erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja eli skenaarioita, joita tarkastellaan ja arvioidaan yliopiston johtoryhmissä ja neuvostoissa. Kun olemme saaneet skenaariot muodostettua, tulemme kysymään myös sinun mielipidettäsi niistä.

Tu­le­vai­suus PoP Up 2 (viik­ko 21-22) (yliopiston verkossa)

Osallistu - JYU Talk! Nämä osallistavat toimenpiteet yhdessä skenaariotyön kanssa luovat vahvan pohjan visiolle, jonka pitäisi olla valmis toukokuussa. Sitten otamme teidät taas mukaan arvioimaan visiotamme Pop Up 2 -tapahtumissa. Yliopiston hallitus vahvistaa yliopiston tavoitetilan viikolla 24.

Lisäksi meillä on strategiatyössä tukena mobiilisovellus, JYUtalk, joka mahdollistaa osallistumisesi riippumatta ajasta ja paikasta. 

Tavoite on, että meillä olisi kirkas suunta ja visio yliopistomme tulevaisuudesta kesäkuun lopussa. Tämänkin jälkeen työ jatkuu, ja lähdemme laatimaan tiekarttaa kohti yhteistä tavoitettamme. Siinä tarvitsemme vahvasti neuvostojen ja kaikkien yksiköiden tukea. Myös sinä pääset osallistumaan.

Lasse Kannas Fokus-blogissa: Strategia on tiedekunnan navigaattori?

Ota yh­teyt­tä

Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen
jarkko.pirkkalainen@jyu.fi, 040 737 3364