20.02.2019

JYU:n stra­te­gia – Osaava ja hy­vin­voi­va ih­mi­nen

Strategiamme keskiössä on osaava ja hyvinvoiva ihminen, mikä on myös strategiamme nimi. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella lisäämme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa.

 

Mis­sio

Olemme vaikuttava sivistysyliopisto.

Vi­sio

Olemme oppimisen, hyvinvoinnin ja luonnon perusilmiöiden aloilla yksi maailman johtavista tiedeyliopistoista sekä osaamisen ja kestävän yhteiskunnan uudistaja

Ar­vot

  • Avoimuus
  • Luottamus
  • Laatu
  • Eettisyys

Ke­hit­tä­mis­oh­jel­mat

Yliopiston toimintaa kehitetään uuden strategian ohjaamaan suuntaan viidessä kehittämisohjelmassa:

  • Koulutuksen kehittämisohjelma
  • Tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma 
  • Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö 
  • Kampuksen kehittämisohjelma 
  • Digiohjelma