14.12.2018

Strategia ja visio 2030

Tänä vuonna ulotamme katseemme kauas tulevaisuuteen ja muodostamme yhdessä yliopistomme vision vuoteen 2030. Vision, joka vastaa muuttuvan yhteiskuntamme ja tieteen haasteisiin, ja joka aidosti pohjaa vahvuuksiimme, on omaleimainen ja asettaa rohkeasti tavoitetilan riittävän korkealle. Tervetuloa mukaan matkalle tulevaisuuteen!

Visio 2030. Me teemme yhdessä tulevaisuutta

Katso video: Visio 2030. Me teemme yhdessä tulevaisuutta 

Strategiatyö käynnistyi helmikuussa ja käytämme työssä niin perinteisiä osallistamiskeinoja kuin myös uusia, yllättäviäkin aktiviteetteja.

Olemme laatineet yhdessä meille parhaan mahdollisen tavan tehdä yliopiston tulevaisuutta. Olemme valmistelleet strategiatyön prosessia laaja-alaisella asiantuntijajoukolla, ja sen hiomiseen on osallistunut mm. yliopistokollegio, yliopiston hallitus, laajennettu johtoryhmä ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Opiskelijat ovat vaikuttaneet myös JYY:n kautta, ja valmisteluryhmäämme kuuluu opiskelijajäsen. 

Stra­te­gia­työn ta­voit­teet

Luo­da yh­des­sä yli­opis­tol­le yh­tei­nen vi­sio – ta­voi­te­ti­la – vuo­del­le 2030.

Tutkimme yhdessä kehitystrendejä ja pyrimme tunnistamaan yliopiston vahvuudet ja kehittämistarpeet: missä haluamme olla parhaita, mitä teemme ja mitä kenties jätämme vähemmälle. Hahmottelemme rinnan sekä yliopiston isoa visiota että tiedekuntien ja tieteenalojen näkökulmia. Myös tänä vuonna toteutettava tutkimuksen arviointimme tulee vahvasti tukemaan strategiatyötä. 

 

Ota yh­teyt­tä

Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen
jarkko.pirkkalainen@jyu.fi, 040 737 3364