LIITE 5 Yhteisön näkemyksiä Pop Up 1 ”Nykytila” -kampanjasta.pdf