06.02.2018

Stra­te­gia­työn val­mis­te­lu

Olemme valmistelleet strategiatyötä laaja-alaisella asiantuntijajoukolla, ja sen hiomiseen on osallistunut mm. yliopistokollegio, yliopiston hallitus, laajennettu johtoryhmä ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Opiskelijat ovat vaikuttaneet myös JYY:n kautta, ja valmisteluryhmäämme kuuluu opiskelijajäsen.

Vaa­ti­muk­set stra­te­gia­työl­le

 • Tehdään yliopiston strategia 2020 - 2030
 • Tulevaisuusorientoitunut (huomioi globaalit trendit)
 • Analyyttinen, tietoon pohjautuva
  • Nykytila-analyysi, muut korkeakoulut, benchmark
 • Huomioi yliopiston kokonaisuuden
  • Tutkimus, koulutus, tieteenalat, infrastruktuuri, kampuskehittäminen, osaaminen: kyvykkyysnäkökulma
 • Hyödyntää yliopistossa olevaa osaamista
 • Osallistava, johdonmukainen ja selkeä prosessi
 • Avoimuus, aktiivista viestintää, palautteen huomioiminen
 • On vaikuttava
 • Selkiyttää strategisen johtamisen rakennetta

 Ta­voit­tee­na

 • Kirkas visio
  • Yliopistolle
  • Yksikkötasolle
 • Selkeät kehittämisohjelmat
 • Mittarit

Stra­te­gia­työn pro­ses­si

 • Valmistelu kesällä 2017
 • Luonnoksen käsittely laadunohjausryhmässä 14.9.
 • Valmisteluryhmä laati kaksi vaihtoehtoa ”prosessi” ja ”kampanja”
 • Valmistelu laajennetussa johtoryhmässä 8.-9.11.
 • Rehtorin ja valmisteluryhmän jatkosuunnittelu 1.12.
 • Syötteet yliopiston hallitukselta ja kollegiolta 8.12.
 • Järjestöjen tapaaminen 15.12.
 • JYY hallitus ja johto 8.1.
 • Hallitus vahvistaa 22.1. strategiatyön prosessin

Val­mis­te­lu­ryh­mä

 • Strategiajohtaja Kari Pitkänen
 • Professori Kalle Pajunen
 • Professori Juha-Antti Lamberg
 • Professori, KTL johtaja Jussi Välimaa
 • Digijohtaja Ari Hirvonen
 • Viestintä- ja markkinointipäällikkö Taina Erkkilä
 • Laatupäällikkö Pirjo Halonen
 • Kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund
 • Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen
 • JYY  hallituksen puheenjohtaja Aapeli Tourunen
 • Projektitutkija Jarmo Seppälä
 • Projektitutkija Aleksi Niittymies