Talous- ja palvelujohtaja

Talous- ja palvelujohtajana toimii Päivi Seppä. Hän toimii yliopistopalvelujen päällikkönä ja rehtorin lähimpänä apuna.

Talous- ja palvelujohtajan tehtävänä on tukea yliopiston opetus-, tutkimus- ja muuta toimintaa sekä johtaa hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Talous- ja palvelujohtajan tehtäviin kuuluu myös valvoa hallintohenkilöstön toimintaa sekä tehdä aloitteita yliopiston toimintaa koskeviksi uudistuksiksi.

Yhteystiedot:

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä
paivi.seppa@jyu.fi
puh. 050 591 9522

Johdon assistentti / Executive Assistant Tiina Aho
tiina.aho@jyu.fi
puh. 040 805 4400

Jyväskylän yliopisto
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Yliopiston päärakennus C, Seminaarinkatu 15