14.08.2017

Tiedeneuvosto

Toimikausi 1.1.2015 - 31.12.2017

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013) 6 §:n mukaan tiedeneuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa yliopiston strategian toteutumista hallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Tiedeneuvosto antaa vuosittain arvionsa yliopiston tutkimuksen tilasta.

Johtosäännössä määriteltyjen tehtävien lisäksi tiedeneuvoston tehtävänä on valmistella Tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelman 2012-2017 määrittelemiä toimenpiteitä sekä kehittää tutkimuksen laatua ja sen tuloksellisuutta mittaavia indikaattoreita. Tiedeneuvostolle osoitetaan vuosittain rahoitusta tutkimuksen laatua ja sen kansainvälistymistä edistäviin tukitoimiin.

Tiedeneuvoston jäsenet

  • vararehtori Kaisa Miettinen (puheenjohtaja)
  • professori Pauline von Bonsdorff (varajäsen professori Sari Pietikäinen),
  • professori Anneli Eteläpelto (varajäsen professori Anna-Maija Poikkeus),
  • professori Ari Hyytinen (varajäsen yliopistontutkija Marjo Siltaoja),
  • professori Hannu Häkkinen (varajäsen professori Pekka Koskela),
  • professori Päivi Häkkinen (varajäsen professori Jussi Välimaa), professori Marja Keränen (varajäsen professori Paavo Leppänen),
  • professori Urho Kujala (varajäsen professori Vesa Linnamo),
  • professori Mikko Siponen 1.1.2015-16.1.2017 ja professori Pasi Tyrväinen 17.1.2017 alkaen (varajäsen professori Tuure Tuunanen),
  • tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen (sihteeri),
  • pysyvänä asiantuntijana toimii tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen

Tiedeneuvoston jäsenten tulee tarkastella asioita yliopiston kokonaisedun näkökulmasta, mutta heillä on myös kuulemis- ja raportointi velvollisuus omaan tiedekuntaansa.

Tiedeneuvoston toimikausi on 1 .1 .2015—31.12.2017. Tiedeneuvosto raportoi toiminnastaan rehtorille kunkin vuoden päättyessä.

Tiedeneuvoston muistiot ovat intrassa.