01.02.2019

Tiedeneuvosto

Toimikausi 1.1.2018 - 31.12.2021

Tiedeneuvoston tehtävänä on seurata ja edistää yliopiston strategian toteutumista. Lisäksi tiedeneuvosto tukee yliopiston johtoa ja yksikköjä strategian valmistelussa sekä tutkimustoiminnan ja tutkijan uran kehittämisessä. Tiedeneuvosto arvioi yliopiston tutkimuksen tasoa ja vaikuttavuutta ja antaa vuosikatselmusta varten arvionsa yliopiston tutkimuksen tilasta.

Tiedeneuvoston jäsenet

 • vararehtori Henrik Kunttu (puheenjohtaja),
 • varadekaani Jari Ojala, (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta),
 • varadekaani Vilma Luoma-aho (Jyväskylän kauppakorkeakoulu),
 • varadekaani Mikko Siponen (Informaatioteknologian tiedekunta),
 • varadekaani Sarianna Sipilä (Liikuntatieteellinen tiedekunta),
 • varadekaani Ari Jokinen (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta),
 • varadekaani Paavo Leppänen (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta),
 • johtaja Tanja Risikko (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius),
 • professori Päivi Häkkinen (asiantuntijajäsen, Koulutuksen tutkimuslaitos),
 • strategiajohtaja Kari Pitkänen (asiantuntijajäsen),
 • tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen (asiantuntijajäsen) ja
 • tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen (sihteeri).

Tiedeneuvosto voi omalla päätöksellään täydentää asiantuntijajäsenistöään ja puheenjohtaja voi kutsua muita asiantuntijoita tiedeneuvostoon.

Tiedeneuvoston muistiot ovat  tässä kansiossa. Kokousmateriaalit ovat intrassa ja voit pyytää niiden polkutunnuksen Timo Taskiselta.

Ajankohtaista

Tiedeneuvoston tammikuun kokouksessa 22.1.2019 valmisteltiin tutkimuksen kehittämisohjelmaa ja käsiteltiin tutkimusetiikan itsearviointia ja vuosijuhlapalkintoja. 

Tiedeneuvoston kevätlukukauden kokoukset ovat 21.2., 20.3., 29.4., 22.5. ja 20.6.2019. 

Lisätietoja tiedeneuvoston toiminnasta: tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen.