30.11.2018

Tiedeneuvosto

Toimikausi 1.1.2018 - 31.12.2021

Tiedeneuvoston tehtävänä on seurata ja edistää yliopiston strategian toteutumista. Lisäksi tiedeneuvosto tukee yliopiston johtoa ja yksikköjä strategian valmistelussa sekä tutkimustoiminnan ja tutkijan uran kehittämisessä. Tiedeneuvosto arvioi yliopiston tutkimuksen tasoa ja vaikuttavuutta ja antaa vuosikatselmusta varten arvionsa yliopiston tutkimuksen tilasta.

Tiedeneuvoston jäsenet

 • vararehtori Henrik Kunttu (puheenjohtaja),
 • varadekaani Jari Ojala, (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta),
 • varadekaani Vilma Luoma-aho (Jyväskylän kauppakorkeakoulu),
 • varadekaani Mikko Siponen (Informaatioteknologian tiedekunta),
 • varadekaani Sarianna Sipilä (Liikuntatieteellinen tiedekunta),
 • varadekaani Ari Jokinen (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta),
 • varadekaani Paavo Leppänen (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta),
 • johtaja Tanja Risikko (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius),
 • professori Päivi Häkkinen (asiantuntijajäsen, Koulutuksen tutkimuslaitos),
 • strategiajohtaja Kari Pitkänen (asiantuntijajäsen),
 • tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen (asiantuntijajäsen) ja
 • tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen (sihteeri).

Tiedeneuvosto voi omalla päätöksellään täydentää asiantuntijajäsenistöään ja puheenjohtaja voi kutsua muita asiantuntijoita tiedeneuvostoon.

Tiedeneuvoston muistiot ovat  tässä kansiossa. Kokousmateriaalit ovat intrassa ja voit pyytää niiden polkutunnuksen Timo Taskiselta.

Ajankohtaista

Tiedeneuvoston marraskuun kokouksessa 13.11.2018 käsiteltiin esimerkiksi kansalaistiedettä ja tutkimuksen arvioinnin tilannetta. Tiedote kokouksesta on Unossa.

Tiedeneuvoston seuraava kokous, jossa valmistellaan muun muassa tutkimuksen kehittämisohjelmaa, on 11.12.2018. Kevään 2019 kokousaikataulu on valmistelussa.

Jos haluat lisätietoja tiedeneuvoston toiminnasta, ota yhteyttä tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskiseen.