12.11.2018

Jyväskylän yliopiston hallinnoimat verkkosivustot

Jyväskylän yliopiston markkinointi- ja viestintäpalvelut, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on Jyväskylän yliopiston (myöhemmin JYU) verkkosivustojen tekninen ylläpito ja kehitys sekä sivustojen sisällön ja viestinnän ylläpito sekä sivuston toiminnallisuuden kehitys ja kohdentaminen.

Lisäksi JYU:n sivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, kuten Facebookiin, Twitteriin ja Youtubeen liittyen. JYU:n sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta. JYU:n sivustot eivät lähetä asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Jyväskylän yliopiston sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

JYU:n sivustolla tallentuvat muun muassa palautelomakkeen, erilaisille sähköpostilistoille liittymisen yhteydessä sekä evästeiden avulla kerätyt ja tilastoidut tiedot. Tietojen analysointiin käytetään muun muassa Google Analyticsia. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla käyttämäsi selaimeen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Käyttäessäsi verkkosivua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn.

Suomessa evästeistä tiedottamista tai niiden hyväksymistä varten ei vaadita erillistä ponnahdusikkunaa. Evästekäytännöt on kuitenkin mainittava verkkosivuilla niin, että käyttäjän on mahdollista saada niistä lisätietoa.

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

JYU:n verkkosivusto kerää käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta seuraavia tarpeellisia tietoja. Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot:

 • JYU kerää muun muassa evästeiden avulla tietoa sivuston käyttäjistä. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron, evästeellä ei vahingoita päätelaitetta.
 • Sivujen käytöstä tilastoidaan esimerkiksi käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Lisäksi tilastoidaan se, onko käyttäjä JYU:n sisäinen vai ulkoinen käyttäjä. Näiden tietojen avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä.

JYU:lle antamasi tiedot:

 • Sivustoilla kysytään nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi yhteydenottolomakkeissa ja palautteen antamisessa.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan JYU:n organisaation sisällä ja vain siinä laajuudessa, kuin se on sivustojen teknisen ylläpidon ja kehittämisen sekä sivustojen sisällön viestinnän ja markkinoinnin ylläpidon, analysoinnin, kehittämisen ja kohdentaminen kannalta tarpeen. Henkilötietoja käsittelevät JYU:n viestintäpalvelut- ja IT-palvelut-yksikkö.

JYU luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita JYU:lle tämän tietosuojailmoituksen määrittelemissä tarkoituksissa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Googlen tarjoamia GoogleAnalytics -analysointityökaluja ja sosiaalisen median kanavia.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Yliopisto ei vastaa siitä, jos käytät kolmansien osapuolten palveluja sen verkkosivujen kautta (Facebook, Twitter ja Youtube).

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
 • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
 • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
 • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
 • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
 • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Markkinointi- ja viestintäpalvelut yksikkö vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Miikka Kimari PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto miikka.kimari@jyu.fi 050 522 2015

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.5.2018 alkaen.