24.05.2018

Kasvatus-lehden tilaajatiedot

Jyväskylän yliopiston palvelukeskus, tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn  oikeusperuste?

Henkilötietoja kerätään Kasvatus-lehden  tilaajarekisteriin. Tietoja käytetään asiakassuhteen  hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. 

Käsittelyn oikeusperusteet: 

Käsittely perustuu tilaussopimukseen (EU tietosuoja-asetus (679/2016) 6.1 artiklan b). Käsittely voi  perustua myös rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (EU tietosuoja-asetus (679/2016) 6.1 f) kun  rekisterinpitäjän ja tilaajan välillä on asianmukainen suhde (kuten asiakassuhde ja siihen liittyvä  markkinointi sekä viestintä).

Kasvatus-lehteä kustantava Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on sitoutunut  keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja  noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa,  miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Tilaajarekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite,  puhelinnumero sekä tiedot käsitellyistä tilauksista. Tiedot tulevat joko rekisteröidyiltä itseltään tai  Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsenrekisteristä.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Jyväskylän yliopiston Yliopistopalvelujen Palvelukeskus-yksiköllä sekä Kasvatus-lehden toimituksella.

Tietoja luovutetaan kirjapainoon ja postiin lehtien postitusta varten.   

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on  suojattu?

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Henkilötietoja säilytetään tilauksen keston ajan sekä kohtuullinen aika sen päätyttyä (enintään  vuosi). Tilauksen päättymisen jälkeen tilaajalta tiedustellaan yhden kerran onko hän kiinnostunut  uusimaan tilauksen.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan

tasalla)

  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta

tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu

  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään

automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia  oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston  tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista:

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet

 

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia

henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä  henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä. Tietoihin on pääsy vain  yliopistolta tilausta käsittelevillä sekä lehden postitusta hoitaville.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja Kasvatus-lehden toimituksen sekä  Yliopistopalvelut/Palvelukeskuksen vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn  osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:  Ulfves, Helena p. 040 805 4701 tai   Anna-Maija Tuuliainen

Toimittaja, varapäätoimittaja

 

Kasvatus-lehti puh. 040 805 4260

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot  tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297  

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.5.2018 alkaen.